Mattilsynet haster med liberal antibiotikaforskrift

Mattilsynet har gitt landets veterinære ekspertise svært kort frist på å sette opp en liste over infeksjonssykdommer som de mener bøndene selv kan få lov til å behandle med antibiotika.

Dette strider mot en restriktiv forskrivningsrett for legemidler som har vært forbeholdt leger og veterinærer i dette landet.

Nå legges det altså opp til en mer liberal antibiotika-forvaltning på tross av et økende resistensproblem i hele verden. Stikk i strid med rådene fra direktøren ved Folkehelseinstituttet.

– Antibiotikaresistens truer muligheten for kontroll med infeksjonssykdommer. Vi må samarbeide med mange institusjoner for å få bukt med problemet, uttalte Camilla Stoltenberg fra Folkehelseinstituttet på EAT-konferansen i Stockholm denne uka.

– Ved NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet - utdanner vi den nye generasjonen som skal produsere sunn mat og derigjennom god helse. Vi mener at Mattilsynets forslag til ny forskrift om antibiotika til matproduserende dyr dessverre ikke er et skritt i riktig retning mot ren matproduksjon i Norge, sier Halvor Hektoen, prorektor ved NMBU.

Vekker undring
Utkastet til ny forskrift ble behandlet i møte med direktørene ved Mattilsynet den 20. mai. I en e-post til veterinærmiljøene heter det at de ønsker svar i løpet av to uker slik at de kan få behandlet saken før sommerferien.

Ledelsen i Mattilsynet har besluttet å spesifisere hvilke infeksjonssjukdommer som kan overlates til dyreholder å behandle som såkalte besetningssjukdommer.

En besetningssjukdom er en sykdom som opptrer relativt hyppig i besetningen og som oftest er relatert til mangler ved dyreholdet, slik som dårlig kvalitet på gulvet i fjøset, ventilasjonen etc.

– Det vekker både undring og fortvilelse at Mattilsynet som forvalter dyrevernslovgivningen i Norge går inn for å maskere problemer ved hold av produksjonsdyr med å øke bruken av antibiotika. Landets veterinærer har gjort en formidabel innsats for å holde antibiotika-forbruket lavt her i landet. Mattilsynets nye forskrift vil underminere dette, noe som øker faren for utvikling av antibiotika-resistens og som på lenger sikt heller ikke tjener dyrevelferden, sier prorektor Halvor Hektoen.

Kvalitet som fortrinn
– Vi bør ta dyr og menneskers helse mer alvorlig enn det Mattilsynet legger opp til med dette forslaget til forskriftsendring. Vi ønsker at norsk landbruk skal være konkurransedyktig, men fortrinnet til innenlands matproduksjon må være kvalitet. Den bør ikke være gjenstand for en hastebehandling blant en håndfull direktører som i likhet med oss andre ønsker å få så mye som mulig unnagjort før sommeren, avslutter Hektoen.

Published 10. september 2014 - 10:23 - Updated 23. mai 2017 - 19:29