NMBU-rektor tror ikke på mastersyken

NHOs administrerende direktør Kristin Skogen Lund tok nylig til orde for at noen må bryte spiralen som leder til det NHO har kalt «mastersyken».

Misforhold mellom utdanning og kompetansebehov?
Begrepet henspiller på at hvis veldig mange har en mastergrad, vil bedriftene velge de med master, selv om de ikke har behov for folk med så lang utdannelse - og flere unge tror de må ha en master.

Dermed oppstår det et misforhold mellom utdanningen mange tar og arbeidslivets reelle kompetansebehov.

Debatten har sitt utspring i en rapport blant NHOs medlemsbedrifter, kalt NHOs Kompetansebarometer, om bedriftenes kompetansebehov i dag og fem år frem i tid.

Her melder 53% av NHOs medlemsbedrifter at en med bachelorgrad kunne gjort de samme oppgavene like godt eller bedre enn de man har ansatt med mastergrad gjør i dag.

Kunnskapsminister og NMBU-rektor avviste "mastersyke"

Men at dette gir grunnlag for å snakke om en "mastersyke" var både NMBU-rektor Mari Sundli Tveit og kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen sterkt uenige i under dagens lansering av NHO-rapporten.

- Mastersyken tror jeg ikke noe særlig på. Jeg tror at fremtiden er kunnskapsbasert. Fremtiden avhenger av forskning, innovasjon og nyvinninger innen områder som matvaresikkerhet, fornybar energi, klima, miljø, dyre- og menneskehelse og bioøkonomi. Dermed tror jeg det fort kan bli omvendt: At mastersyken er en mangelsyke og at vi tvert imot bør ha flere med mastergrader, sa Sundli Tveit.

Kompetanse for å løse fremtidens utfordringer

Hun påpekte at det jo har vært en debatt særlig i senere tid om særpreg ved utdanningsinstitusjoner, og at NMBU har en veldig tydelig tematisk innretning i denne sammenhengen.

- Det handler om de store globale og nasjonale utfordringene som ruller innover oss med stadig større tyngde. Det handler om å produsere nok mat til 9-10 milliarder mennesker, om klima og fornybar energi, om forurensning, dyre- og menneskehelse osv.  Dette tror jeg norsk næringsliv også kommer til å måtte ta innover seg, og det tror jeg de allerede har gjort, sa hun.

Heller ikke Røe Isaksen var enig i at for mange tar masterutdannelse i dagens Norge.

- 10% av nordmenn i arbeidsfør alder har en mastergrad. Det er ikke for mange. Jeg tror det er viktigere å se på hva slags innhold det er i utdanningen vi faktisk får. All utdannelse bør se på hva som er arbeidslivets behov og spørre hva er det næringslivet faktisk etterspør, sa han.

I presentasjonen av kompetansebarometeret ble det spesielt vektlagt at realfagsutdannelse etterspørres i større grad enn hva som utdannes, og at mangel på ingeniører er en viktig faktor for at bedrifter ikke kan ta på seg oppdrag.

Ingeniørmangel
- Realfagskravet er et spørsmål om ingeniørmangelen. Man kan faktisk spørre seg om norsk næringsliv har en ingeniørsyke, ble det sagt in presentasjonen av rapporten, som er en rapport utført av  NIFU (Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning) på vegne av NHO.

Til det påpekte Sundli Tveit at "vi har 1000 sivilingeniører på Ås, og de er veldig gode".

Teknologifagene ved NMBUs Institutt for Matematiske Realfag og Teknologi (IMT) er veldig populære og NMBU opplever stabil økning i søkningen til ingeniør- og teknologiutdannelsene. Videre er faget Fornybar energi en stor slager. Dette tverrfaglige studieprogrammet har hatt venteliste hvert år siden det ble opprettet i 2008.

Samarbeider tett med næringslivet

Tverrfaglig kompetanse og tett samarbeid med næringslivet var også noe som ble etterlyst på dagens lansering av NHOs kompetansebarometer.

- Dette med tverrfaglig kompetanse har vi innsett for lenge siden på NMBU at er noe arbeidslivet etterspør og vil etterspørre i fremtiden. Ingen kandidater forlater oss uten tverrfaglig kompetanse. Ni av ti av våre kandidater i siste kandidatundersøkelse er i relevant jobb etter et par måneder, påpekte Sundli Tveit.

Hun understreket at NMBU også har veldig god tradisjon for godt samarbeid med næringslivet, og var tidlig ute med å prioritere dette.   

Published 10. september 2014 - 10:23 - Updated 23. mai 2017 - 19:30