Sunne høner legger kinderegg

Frokostseminaret Hna og egget
Frokostseminaret Høna og egget Photo: Håkon Sparre

Kunnskap om hva kyllinger og høner trenger for å ha det godt, er en forutsetning for god eggproduksjon. Derfor har NMBU, Animalia og fjørfenæringen et samarbeid gjennom Animal Welfare Research Group.

– Tidlig oppdrettsmiljø er viktig for kyllingene. De må lære å mestre stress og finne fôr, vann, vagler og redekasser, sier NMBU-forsker Andrew W. Janczak ved Institutt for produksjonsdyrmedisin.

Han understreker viktigheten av at oppdrettsmiljøet som kyllingene vokser opp i, bør tilpasses form for produksjon.

Tidlig oppdrettsmilj er viktig for hnas utvikling, sier forsker Andrew Janczak.
Tidlig oppdrettsmiljø er viktig for hønas utvikling, sier forsker Andrew Janczak. Photo: Håkon Sparre

– Kunnskap både hos oppdretter og produsent er nøkkelen, sier Janczak.

Lære stressmestring
Noen av de foreløpige konklusjonene av forskningen er at kyllingene i sine første 16 leveuker bør ha hyppig kontakt med mennesker.

– For høyt nivå av stress som følge av forstyrrelser fra mennesker kan føre til at dyrene klumper seg sammen og dør av kvelning. Stressede dyr bruker dessuten mer energi, noe som øker fôrutgiftene. Løsningen kan være å ta en ekstra inspeksjonsrunde og å variere innredning, lyd- og lysnivå for å øke dyras toleranse for stress, sier Janczak.

Likt oppdretts- og produksjonsmiljø
Forskningen viser dessuten at produksjonsmiljøet som kyllingene skal til, bør være mest mulig likt oppdrettsmiljøet. Kyllingene bør heller ikke være for gamle når de flyttes.

– Kyllingene bør få tilgang til god, grov substrat de første leveukene og læres opp til å hakke på fiberstoffer, ikke hverandre, sier Janczak.

Da kan en unngå at noen blir hakkekylling, noe som fører både til energitap og i verste fall at dyret dør.

Er du syk og trenger en nringsbombe: Spis egg, sier forsker Birger Svihus.
Er du syk og trenger en næringsbombe: Spis egg, sier forsker Birger Svihus. Photo: Håkon Sparre

En vitamin- og mineralbombe
Klarer oppdretter og produsent den jobben, blir de rikelig belønnet. Et egg slår nemlig ifølge NMBU-professor Birger Svihus ”knock-out” på andre animalske produkter når det gjelder innhold av livsviktige mikronæringsstoffer som kroppen vår trenger.

– Ja, egget inneholder alt som trengs for liv, sier forskeren ved Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap, og ramser opp i fleng: jern, sink, selen, vitamin A, vitamin B, folat, riboflavin.

– Egget inneholder til og med næringsstoffer som fisk tradisjonelt leverer, som vitamin D og jod. Spiser du egg, får du dermed i deg næringsstoffer både fra kjøtt- og fiskeriket.

Egg som kolesterolkilde tonet ned
Men hva så med eggets achilleshæl – kolesterolet?

– Egg er en viktig kilde til kolesterol. Men det er usikkert om det er egget som bidrar til at noen får problemer med kolesterol, eller om det kan ha andre årsaker, sier Svihus, og viser til hvordan nyere forskning sår tvil om koblingen mellom kolesterolinntak gjennom mat, først og fremst egg, og risiko for hjerte- og karsykdommer.

– Faren for å spise egg er blitt tonet ned, fastslår Svihus.

Med alle sine livsviktige næringsstoffer kan det å spise egg være en energiinnsprøytning.

– Er du syk og trenger en næringsbombe: Spis egg, sier Svihus.

Leverer råstoffet antistoff
Egg kan brukes til mer enn å være sunn menneskeføde.

Egg er stappfulle av antistoffer, sier produsent og grnder Ole Egge.
Egg er stappfulle av antistoffer, sier produsent og grnder Ole Egge. Photo: Håkon Sparre

– Egg viser seg å være stappfulle av antistoffer. Disse ligger i eggeplommen. Høna er ikke pattedyr, og reagerer derfor sterkt på å bli vaksinert med proteiner. Å bruke egg i produksjon av antistoff viser seg å være langt mer effektivt og humant enn å bruke kaniner og sauer, sier Ole Egge.

Han driver stort innen konsumeggeproduksjon, og har i tillegg etablert antistoffproduksjon på høner. Sammen med Øystein Larsen og Erling H. Sundrehagen har han etablert Norwegian Antibodies AS.Fra gården i Kroer leveres det nå antistoff til blant andre USA og Kina.

– Det er 5-6 produsenter av antistoff fra høne i verden. Men vi leverer mest i volum. Vi har dessuten fått vite at vi kommer best ut på kvalitet, sier Egge.

Han mener den høye kvaliteten skyldes at norske høner får én vaksine mot smittsomme sykdommer. I Danmark får de 21. I USA over 30.

Friske høner gir med andre ord ikke bare sunne og næringsrike egg. De leverer også råstoff som medisinbransjen trenger for å utvikle gode diagnoseverktøy.

Snakk om kinderegg.

Sitatene er hentet fra foredrag under frokostseminaret Høna og egget
Stipendiat tester høners hukommelse

 

Presentasjoner fra seminaret:

http://www.umb.no/statisk/forsiden/foredrag/Konsekvenser av skolevalg for høner.pdf

http://www.umb.no/statisk/forsiden/foredrag/Egg og sunnhet.ppt

http://www.umb.no/statisk/forsiden/foredrag/Konsekvenser av skolevalg for høner.pdf

 

 

Published 10. september 2014 - 10:23 - Updated 23. mai 2017 - 19:29