Norsk tømmer til fiskefôr

I prosjektet vil forskerne undersøke bruk av biomasse fra trevirke (gran) og makroalger i fôr til laks. Hensikten er altså å bruke biomasse som ikke brukes til mat i dag til å produsere fiskefôr. Dette gjøres enten direkte (protein fra makroalger) eller ved å generere sukkerstrømmer som brukes til å produsere protein - og/eller fettrike fôringredienser.

Det nylig innvilgende prosjektet fra Norges forskningsråd er en del av strategien for å skaffe flere norske råvarer basert på skog og makroalger, og er en videreføring av tidligere prosjekter. Forskerne skal undersøke pre-prosesseringsteknikker, enzymatisk hydrolyse, screening av lovende mikroorganismer (hovedsakelig gjærsopp), og evaluere bearbeidingsmetoder.

– BIOFEED vil komplementere flere pågående prosjekter innen enzymteknologi, bioraffinering og fiskeernæring og helse ved NMBU, sier Margareth Øverland, som er prosjektleder.

– De potensielle fôringrediensene vil bli vurdert for ernæringsmessige og funksjonelle egenskaper, og vi vil dokumentere effekter på næringsverdi, produksjonsytelse, retensjon av nitrogen og energi, og mage- og tarmhelse hos laks.

Økologiske og økonomiske aspekter ved bruk av skogressurser og storskala dyrking av makroalger til fiskefôr vil også bli undersøkt.

Organisering
Prosjektet vil bli gjennomført i nært samarbeid med Norges ledende bioraffineri (Borregaard), en kommersiell taredyrker (Seaweed Energy Solutions), en stor enzymprodusent (Novozymes) og internasjonale partnere, inkludert SLU som har en stor samling av isolerte gjærstammer.

Fra NMBU deltar fire institutter: Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap, Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap, Institutt for basalfag og akvamedisin og Institutt for naturforvaltning.

Se intervju med Margareth Øverland
Les I fremtiden spiser vi trær
Les Fremtidens fiskefôr vokser i skogen

 

Published 10. september 2014 - 10:23 - Updated 23. mai 2017 - 19:29