Årets beste lærebok skrevet av NMBUer

Forfatterne bak boken som er kåret til årets lærebok er førsteamanuensis Nikolai K. Winge fra Institutt for landskapsplanlegging, NMBU og universitetsbibliotekar Sverre Tuseth ved Juridisk bibliotek, Universitetet i Oslo.

En må ha-bok
Sammen har forfatterne bred innsikt i fagfeltet og erfaring med å veilede studenter i alt fra valg av tema, litteratursøk og språklig utforming. Og ved å avgrense seg til ett fagfelt og én målgruppe kan forfatterne gi råd som er mer konkrete og praktisk nyttige enn det som er vanlig i lærebøker om akademisk skriving, står det i juryens begrunnelse.

– Dette var veldig moro. Prisen er et bevis på at det er mulig å skrive gode lærebøker i juss, selv om boken ikke er tykk som en murstein, sier Nikolai Winge.

Prisen er på kr 100 000,- og ble delt ut i Aschehougs representasjonsvilla torsdag 12. juni 2014.

Aktuell for NMBU-studenter
– Hvert år skriver omlag 1000 jusstudenter masteroppgave. Det finnes imidlertid ingen litteratur innenfor jussfaget som gir råd om hvordan man skal velge tema, hvordan utforme gode problemstillinger, hva som ligger i kravet til vitenskapelig metode mm. Jeg håper denne boken vil gjøre skrivearbeidet noe mer håndterbart, sier Winge.

Masteroppgaven er kronen på verket etter fem års jusstudier, og studentene skal for første gang produsere et omfattende, skriftlig arbeid der det stilles både faglige og formelle krav. Boken er en praktisk guide til hvordan man skriver masteroppgave i juss, hvor studenten føres gjennom hele skriveprosessen, fra valg av tema til sluttføring og innlevering.

– Jeg anslår at 90 prosent av boken gir generelle råd for den som skal produsere et større, skriftlig arbeid. I så måte er boken også relevant for NMBU-studenter som skal skrive masteroppgave. I tillegg er det flere her som skriver masteroppgaver ut fra en juridisk vinkling. For dem vil boken være spesielt relevant, fortsetter Winge.

Om juryen
Juryen tror dette blir en type bok som veiledere gjerne vil at studentene har lest før de kommer til første veiledningstime. Og det er all grunn til å tro at dette vil bli en svært populær bok blant landets jusstudenter, sier juryen. Juryen har bestått av professor Aslak Syse ved Institutt for offentlig rett, Universitetet i Oslo, førsteamanuensis Jonas Bakken ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Universitetet i Oslo og førsteamanuensis Jorunn Vindegg ved Institutt for sosialfag, Høgskolen i Oslo og Akershus.

Forsker Nikolai K. Winge fra NMBU og universitetsbibliotekar Sverre Tuseth Universitetet i Oslo vant Universitetsforlagets lrebokpris 2014.
Forsker Nikolai K. Winge fra NMBU og universitetsbibliotekar Sverre Tuseth Universitetet i Oslo vant Universitetsforlagets lærebokpris 2014. Foto: Fredrik Holth
Published 10. september 2014 - 10:23 - Updated 23. mai 2017 - 19:29