Høytidelig semesteravslutning på NMBU Veterinærhøgskolen

- Det er med stor ydmykhet jeg står her i en sal full av tradisjoner og gratulerer dere. Dere har mye å være stolte av, sa NMBU-rektor Mari Sundli Tveit til en festsal fullsatt med festkledde doktorander, veterinærkandidater, dyrepleiere og andre i dag.

Da var det duket for semesteravslutning med høytidelig diplomoverrekkelse til veterinærer, dyrepleiere, doktorander og spesialistkandidat, taler og festlunsj på Campus Adamstuen.

Dette var det første slike avslutningsarrangementet siden Norges Veterinærhøgskole (NVH) ble fusjonert med Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) til Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) fra nyttår av.

- Vi er spesielt glade i dag på vegne av en kandidat som har gjennomført den europeiske spesialistutdannelsen innen svinehelse, Diplomate in the European College of Porcine Health Management, nemlig Carl Andreas Grøntvedt. Dette er et studie med svært høy strykprosent, men Carl Andreas gjennomført med glans på første forsøk, sa Sundli Tveit.

Carl Andreas Grøntvedt.

Carl Andreas Grøntvedt.

Foto
Håkon Sparre
Grøntvedt fortalte i etterkant at spesialistutdannelsen innebar til sammen elleve år med utdannelse, fra påbegynt veterinærstudie og frem til i dag, hvis man regnet med praksisperioden.

NMBU-rektoren viste også til at NMBUs veterinærutdannelse nå er akkreditert på høyeste nivå i Europa, da den nylig ble formelt akkreditert av The European Association of Establishments for Veterinary Education (EAVE).

- Vi er nå 1 av 8 læresteder i Europa som har full akkreditering. Dette er noe vi alle ved NMBU er svært stolte av, sa hun.

- Gratulerer til det første kullet med veterinærer og dyrepleiere fra det nye NMBU. Jeg er også imponert over den store produksjonen av doktorgrader her. Dyresykdommer og mattrygghet er økende utfordringer dere kommer til å jobbe med, sa Harald Gjein, administrerende direktør i Mattilsynet, under dagens semesteravslutning.

Han påpekte at samfunnet har stort behov for veterinærfaglig kompetanse, et poeng Sundli Tveit også understreket.

- Samfunnet trenger veterinærer for å løse mange av de store utfordringene vi står overfor i dag: Mattrygghet, matsikkerhet og dyrehelse er noen av disse oppgavene dere skal være med å løse, sa hun, og ønsket alle velkommen til kandidatballet i morgen, 14.juni.

Blodferske veterinærer, her foran hovedinngangen på Campus Adamstuen juni 2014.

Blodferske veterinærer, her foran hovedinngangen på Campus Adamstuen juni 2014.

Foto
Håkon Sparre
Published 13. juni 2014 - 17:00 - Updated 10. januar 2017 - 14:00