Nytt forskningssenter innen landskapsdemokrati

- Dette blir det første forskningssenteret for dette temaet i hele verden, sier Shelley Egoz, professor ved ILP og leder for det nye forskningssenteret Centre for Landscape Democracy (CLaD).

Egoz er blant annet hovedredaktør for en bok om landskapsarkitektur og menneskerettigheter, den første i sitt slag, men tittelen «The right to Landscape, Contesting Landscape and Human Rights», fra 2011.

Noe av bakgrunnen for opprettelsen av det nye senteret er at både landskap og demokrati utgjør sentrale byggesteiner for den norske samfunnet.

- 200-årsjubileet for den norske grunnloven nå i 2014 er en mulighet for det norske forskningssamfunnet til å promotere både internasjonaliseringen av norsk forskning og betydningen av demokrati og landskap for norsk identitet. Dette vil vi gjøre gjennom å ta en ledende rolle innen den fremvoksende forskningen og offentlige diskursen om landskapsdemokrati, påpeker Egoz.

Norge var også det første landet som ratifiserte The European Landscape Convention (ELC) i oktober 2011.

Som eksempler på aktuelle norske debatter hvor landskapsdemokrati inngår som en sentral del av debatten, nevnes blant annet debatter om allemannsretten, tradisjoner for å kunne demonstrere fritt på offentlige plasser som Youngstorget og byrom brukt til offentlig sorg og spontane «minnesmerker» som f. eks etter Kong Olavs død i 1991 og etter Breiviks terrorangrep i Oslo og på Utøya i 2011.

- Konstitusjonelle idealer om demokrati, menneskerettigheter, likestilling og frihet har en konkret landskapsdimensjonen. Demokrati er et ideal som er forankret i fri debatt i det offentlige rom. Når vi nå står overfor store globale miljømessige og økonomiske utfordringer som fører til økende sosiale spenninger, er det et presserende behov for pågående diskusjon om rollen til areal- og landskapsplanlegging i samfunnet, og relevant innsikt og kunnskap til å håndtere slike situasjoner, sier Egoz.

På programmet for lanseringsseminaret står internasjonalt ledende eksperter innen landskapsdemokrati.

Tid og sted: Mandag 16. juni, 10:30 -15.30, Sørhellinga.

Published 10. september 2014 - 10:23 - Updated 23. mai 2017 - 19:29