NMBU med nettkurs (MOOC) i statistikk

Drømmer du om å kunne følge forelesninger og levere inn seminaroppgaver over nettet, og ha kollokvier i et chatterom heller enn å måtte være avhengig av om NSB er i rute? 

Fra høsten av blir det en realitet på NMBU og flere andre norske universiteter. MOOC står for Massive Open Online Courses, det vil si utdanninger som i sin helhet foregår på nett. En MOOC består gjerne av undervisningsvideoer og nettbaserte oppgaver, og nå står flere nye, norske MOOC-kurs på trappene.

- Jeg sitter og lager en MOOC utgave av statistikkurset, STAT100, nå. Mooc er litt heftig og nytt og spennende. Det er en ganske ny trend her i Norge men nå tar det virkelig av, forteller professor Solve Sæbø ved NMBUs Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap (IKBM).

Det nevnte MOOC-kurset settes i gang over sommerferien, den 8. september.

Tidligere denne uken leverte MOOC-utvalget, som ble oppnevnt av regjeringen for å vurdere hvordan norske utdanningsmyndigheter og institusjoner skal forholde seg til den raske framveksten av MOOCs og lignende tilbud, sin NOU-rapporten til Kunnskapsministeren.

Utvalget anbefaler at nasjonale myndigheter legger til rette for økt digitalisering av høyere utdanning gjennom nasjonale tiltak som skal støtte opp om institusjonenes arbeid med utvikling av MOOC. Utvalget foreslår en nasjonal satsing over en femårsperiode på til sammen 130 - 380 millioner kroner årlig.

Dette lover godt for fremtidig satsning på MOOC-kurs, men enn så lenge er det ildsjeler som Sæbø som driver utviklingen.

– Det er typisk at det må en ildsjel til for å få laget en MOOC. Slik har det i alle fall vært på Harvard og MIT. Det samme er trenden på Stanford, hvor jeg er på forskeropphold nå, sa Dan Banik, førsteamanuensis ved Senter for utvikling og miljø (SUM) på Universitetet i Oslo (UIO) til Universitas nylig.

Sæbø kan attestere på at det er mye tid som går med her for å lage en MOOC-utgave av et kurs. I skrivende stund redigerer han fortsatt videoer til kursstart. Han lager korte temabaserte snutter på rundt 10-15 minutter, og det blir fort 100 slike videoer per kurs. Han har også ansatt en assistent som hjelper ham med å legge ut oppgaver, videoer og annet materiell på Bibsys sin Canvas platform.

- Dette er veldig stort for NMBU, det er aller første gang vi gjør dette. Det er veldig viktig at vi tør å tenke nytt på undervisningsfronten, for det er rimelig sikkert at den teknologiske utviklingen vil både tvinge fram og stimulere til en endring i kunnskapsformidlingen. Studentene og andre som søker kunnskap bør hilse slike kurs velkommen, for hvis utvalgets anbefalinger følges bør det kunne øke fleksibiliteten for studenter ved at de kan følge kurs ved andre læresteder, kunnskap blir mer allment tilgjengelig og dessuten vil kvaliteten på formidlingen kunne bli bedre. Det krever selvsagt at vi setter ressurser inn på å tilrettelegge for at flere kurs utvikles. Nå kan det jo se ut til at vi kanskje får et økonomisk løft fra regjeringen i MOOC-satsningen her i Norge, så det lover jo godt, avslutter Sæbø.

Mer informasjon om dette kurset, kursopplegg og påmelding finner du her.

En oversikt over norske MOOC-kurs finner du her.

Published 10. september 2014 - 10:23 - Updated 26. mai 2017 - 12:46