Norsk lakseforskning har vist seg fram

Laksenasjonene Norge, Canada og Chile står bak det store prosjektet, og forskere fra flere land har bidratt i det omfattende arbeidet. Fem år har det tatt å få den fullstendige oversikten over alle de genetiske kodene i en nordatlantisk laks.

Senter for integrert genetikk (CIGENE) ved Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap (IHA) ved NMBU har vært en hjørnestein i dette laksegenomprosjektet, og norske forskningsgrupper har spilt en avgjørende rolle for gjennomføringen.

CIGENE har jobbet med genomsekvensering i mer enn ti år, men arbeidet med laksegenomeet ble imidlertid komplisert av at genomet er duplisert og inneholder mange, lange repeterte sekvenser.
 
– Teknologien ble utviklet underveis, og den er ikke artsavhengig. Muligheten til arbeide på tvers av arter gjør miljøet større og hever kvaliteten på forskningen, sier Sigbjørn Lien ved CIGENE/IHA

Les mer hos Forskningsrådet

Published 10. september 2014 - 10:23 - Updated 23. mai 2017 - 19:28