En CAS-periode er over

Hvert år blir fremstående norske forskere nominert til å danne og lede en internasjonalt sammensatt gruppe for ett års opphold ved CAS.

Gruppa Food Ecology Research Group, som i det akademiske året 2013/2014 studerer vårt forhold til mat, avslutter nå sitt opphold ved CAS. De har studert forbrukeradferd overfor mat, samt koblinger mellom mat, aktivitet og helse. Temaene sees i sammenheng med økologiske og evolusjonære prosesser som påvirker sansemekanismer og sosiale relasjoner blant mennesker og modelldyr.

CAS er et frittstående forskningssenter etablert av Det Norske Videnskaps-Akademi. Hensikten er å jobbe tverrfaglig, og å finne frem til forskningsprosjekter på tvers av fagområdene. Det innebærer også å invitere fremstående forskere til forskeropphold i Norge.

I siste periode på CAS hadde kjernegruppen fra NMBU blant annet hatt besøk av Alexandra Brewis Slade, professor fra Arizona. Hun reagerer på stigmatisering av fete mennesker – også i høy grad blant nordmenn. Les artikkelen på forskning.no.

NMBU-forskerne har også hatt besøk avprofessor Shripad Tuljapurkar fra Stanford University og professor Don Lee fra University of California, Berkeley.Tuljapurkar studerer blant annet nåværende spiseatferd i utviklingsland og forbruksmønstre i ulike sosioøkonomiske grupper. Professor Lee forsker på evolusjon, blant annet med spørsmålet om hvorfor mennesket, i motsetning til mange andre arter, lever lenge etter fertilitetsperioden.

 

UMB-forskerne Gro Amdam, Bjrg T. Egelandsdal og Marije Oostindjer utgjr kjernegruppen som leder forskningsarbeidet p menneskers forhold til mat.
NMBU-forskerne Gro Amdam, Bjørg T. Egelandsdal og Marije Oostindjer utgjør kjernegruppen som leder forskningsarbeidet på menneskers forhold til mat. Foto: Ruth Lothe
Professor Don Lee fra University of California, Berkeley og professor Shripad Tuljapurkar fra Stanford University.
Professor Don Lee fra University of California, Berkeley og professor Shripad Tuljapurkar fra Stanford University. Foto: Mette Risbråthe
Published 10. september 2014 - 10:23 - Updated 23. mai 2017 - 19:28