Masterstudenter fikk Yara-stipend

Hvert år deler Yara ut stipend til masterstudenter ved NMBU. Det var ti søkere til årets stipendutlysning, og disse fire ble de heldige vinnerne av 50.000,- hver:

Truls Olve Terjesønn Hansen, MSc Plantevitenskap
Tittel: Jordløsning i kornproduksjon for økt avling
Denne oppgaven går ut på å finne ut om mekanisk jordløsning under vanlig pløyedybde kan redusere den negative virkningen av jordpakking på kornavling og jordstrukturen i norsk kornproduksjon.
Veileder: Trond Børresen, IMV

Heidi Therese Hillier, MSc Mikrobiologi
Tittel: Denitrification gene expression in low pH soil with N20 emission
Hillier kombinerer biokjemisk, mikrobiell og molekylærbiologisk kunnskap. Hennes fokus er på genmodifiserte planter og bruk av mikroorganismer på en bærekraftig måte for å skape en grønnere fremtid.
Veileder: Åsa Frostegård, IKBM

Stine C. Kjellvik Jansen, MSc Biologi
Tittel: Major genes for Fusarium resistance in Norwegian Wheat
Jansen vil jobbe med å identifisere de viktigste genene for Fusariumresistens i norske hvetesorter basert på genotyping med SNP-markører og testing i feltforsøk. Denne masteroppgaven er et skritt på vei mot å utvikle markører for den Fusariumresistensen som finnes i norsk sortsmateriale.
Veileder: Morten Lillemo, Åsmund Bjørnstad, IPV

David Sharabi, MSc Plantevitenskap
Tittel: Virkning av ABA og pH på spalteåpningsfunksjon, ved forskjellige fuktighetsregimer, i tomat.
I oppgaven vil Sharabi jobbe med fysiologisk forståelse av vannrelasjoner hos planter. Kunnskapen vil blant annet få betydning for energisparing i veksthus, vannforbruk og energibalanse på friland og holdbarhet hos plantene.
Veileder: Sissel Torre og Louise Arve, IPV

Yaras stipend-styre består av:

  • Anders Rognlien, Yara
  • Håvar Valved, Yara
  • Anne Kjersti Uhlen, NMBU
  • Trine Sogn, NMBU
  • Ragnar Eltun, Bioforsk
Published 10. september 2014 - 10:23 - Updated 23. mai 2017 - 19:28