- Vi vil gjøre en forskjell

One Health er en helkjedetenkning innenfor menneskehelse, dyrehelse og klima og miljø. Skal vi oppnå bedre helse for mennesker, dyr og jorda, må vi jobbe på tvers av fag og profesjon, sier Peder Støre Amundsen. Studentene synes det er for lite tverrfaglig forskning mellom human- og veterinærmedisin. Det var utgangspunktet for etableringen av One Health Norway.

For å lykkes kreves det samarbeid og kompetanse fra flere fagmiljøer enn det veterinære. Organisasjonen jobber derfor for skape en sterkere, norsk forbindelse mellom human- og veterinærmedisin, farmasi og miljø.

De planlegger et årlig stort arrangement, og lyktes svært godt med gjennomføringen av 2014-arrangementet, med blant andre Per Fugelli som en av foredragsholderne. Nå har de nedsatt en styringsgruppe bestående av representanter fra alle miljøene.

Det er særlig to store globale utfordringer studentene vil engasjere seg i: Antibiotikaresistens hos mennesker og dyr, og epidemier som smitter mellom mennesker og dyr (skalte zoonoser). Fremtidige utfordringer handler i stor grad om globalisering, med endrede reisemønstre og mer import av mat.

Veterinærers rolle vil være essensiell i å sikre god helse, skriver Sofie Coucheron på NMBUs matblogg. Det gir liten tvil om at NMBUs utdanninger er viktige!

Følg One Health på Facebook

Published 10. september 2014 - 10:23 - Updated 23. mai 2017 - 19:28