Økte poenggrenser ved årets opptak

- Det er flere studieprogram med venteliste i år enn i fjor og markant økte poenggrenser på mange av de programmene vi har venteliste på. Det betyr jo at vi fortsatt ser en økende interesse for våre programmer og at våre studier fortsatt er relevante, sier UMB-rektor Hans Fredrik Hoen.

Dette er tiende år på rad med økt søkning til Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB), som fra nyttår slås sammen med Norges Veterinærhøgskole til Norges miljø- og biovitenskaplige universitet (NMBU).

Fornybar energi i vinden

Noen av fagene som opplever stor søkerinteresse er Eiendomsfaget ved Institutt for Landskapsplanlegging (ILP), som hadde en stor økning i antall søkere. Landskapsarkitektur ved ILP, et 5-åring masterstudiet er stabilt populært, likeså teknologifagene ved Institutt for Matematiske Realfag og Teknologi (IMT). Industriell økonomi topper lista blant sistnevnte.

Industriell økonomi (IMT) og Landskapsarkitektur (ILP) hadde begge en poenggrense  på 55, 3 i ordinær kvote (søkere som ikke kommer rett inn basert på førstegangsvitnemål).

- Teknologifagene ved IMT er veldig populære. Vi ser mye av det samme som de har opplevd på NTNU: En stabil økning i søkningen til ingeniør- og teknologiutdannelsene. Videre er faget Fornybar energi en stor slager. Dette tverrfaglige studieprogrammet har hatt venteliste hvert år siden det ble opprettet i 2008, forteller Hoen.

UMB ser en markant økning av poenggrensene, særlig på teknologifagene.

Hoen påpeker at de fleste studieprogrammene ved UMB opplever en positiv utvikling, og at det på et studium som Økonomi og Administrasjon ved Handelshøyskolen ved UMB står over 300 på venteliste. Dette faget topper dermed lista over antall søkere på venteliste ved UMB.  

Populær realfagskompetanse

Studiet som krever høyest poengsum for å komme inn er det som kalles Frie realfag. Det er et ettårig studium for folk som ikke helt har bestemt seg for retning innen realfagene, eller som vil skaffe seg undervisningskompetanse innen noen av våre realfag, og som har realfagskompetanse fra videregående. Her er poenggrensen 59.

Ettårig grunnstudium, det studiet som gir realfagskompetanse, var også et studieprogam som hadde veldig mange søkere. Her er grensen 55, 5 for ordinær kvote, og 52 for de som kommer rett fra videregående.

Det er fortsatt ledige studieplasser ved noen av studieprogrammene ved UMB, for eksemple bachelorstudier i kjemi, plantevitenskap, husdyrfag, hestefag og skogfag - og ved lektorutdanningen i realfag, som er et 5-årig masterstudium.

Utdannelse for fremtiden
- Mange av studiene våre handler jo om retninger innen bærekraftig produksjon, miljøfag, global rettferdighet og å skape gode omgivelser å leve i, så det er jo betryggende å se økt søkning til disse studiene. Det er naturlig å se dette som økt interesse for å utvikle gode samfunn, sier Hoen.

Ved studiestart vil også Studentskipnaden i Ås stå klare med 254 nye studentboliger. De er spesielle i den forstand at de er bygget i massive treelementer. De to nye 8. etasjers høye bygningene vil åpnes av Utdanningsminister Kristin Halvorsen 27. august.

- Det kommer til å skje mye på campus i årene fremover, rundt nye NMBU og kunnskapsmiljøene her på Ås. Vi jobber jo med kunnskap som skal løse nåtidens og fremtidens problemer, avslutter Hoen.

Status for opptak per 19. juli 2013

Published 10. september 2014 - 10:23 - Updated 23. mai 2017 - 19:33