Populære NMBU

Veksten i førsteprioritetssøkere ved NMBU er i år på sju prosent. Økningen på landbasis er på 2,35 prosent. Det betyr at søkerveksten til universitetet fortsetter på tiende år på rad. Situasjonen gleder universitetsledelsen.

- Det er gledelig å se at det er stadig økende interesse for våre studieprogrammer. Det viser at mange tar svært bevisste utdanningsvalg og tenker på framtiden, sier rektor Mari Sundli Tveit.

Tveit er ikke i tvil om at ungdom som søker seg til bachelor- eller masterutdanninger ved NMBU er opptatt av de mange enorme samfunnsutfordringene verden står overfor.

- Vi er et universitet som har alle forutsetninger til og som vil bidra til å løse de mange nasjonale og globale utfordringene knyttet til eksempelvis klima, mat, helse, miljø og energispørsmål. De som velger å ta universitetsutdanningen hos oss vil bli viktige brikker for å løse disse globale samfunnsutfordringene, sier Tveit.

Halvor Hektoen (NVH) og Mari Sundli Tveit (UMB). Fotografert i forbindelse med valg av rektor og prorektor ved NMBU.

Prorektor Halvor Hektoen og rektor Mari Sundli Tveit ved NMBU merker økt interesse for studieprogrammene ved universitetet.

Foto
Gisle Bjørneby @ UMB

Teknologiinteressen er stor

Teknologiinteressen blant de som har satt NMBU som sitt førstevalg er stor, og fag som Energi- og miljøfysikk, Miljøfysikk og fornybar energi samt Vann og miljøteknikk vokser som aldri før. (Se tall nederst i artikkelen). På landsbasis innenfor teknologiske fag har ingeniørutdanning økt med åtte prosent, og integrert master i teknologiske fag går opp med fem prosent.

Økonomistudiene, eiendom og landskapsarkitektur og internasjonale miljø- og utviklingsstudier er stadig svært populære og matvitenskap har stort oppsving. Flere av landbruksfagene viser også en positiv utvikling.

Populære veterinærstudier
Det er ikke enkelt å få plass på veterinærmedisin. Enklere blir det ikke etter at antallet søkere har vokst med 11,8 prosent fra i 2013.  I 2014 er det 511 personer som har satt veterinærmedisin som sitt førstevalg.
- Spesielt gledelig er det å se at interessen for å utdanne seg til veterinær øker. En kunne jo frykte at veterinærmiljøene forsvant noe etter sammenslåingen med UMB til et nytt universitet NMBU. Det har ikke skjedd, og tallene viser at vi er attraktive i utdanningsmarkedet, sier prorektor Halvor Hektoen.

NMBU ble etablert 1. januar i 2014. Da ble Universitetet for miljø- og biovitenskap slått sammen med Norges Veterinærhøgskole.  Det har gitt løft for blant annet veterinærmiljøene som har sterkt vekst i søkningen til både veterinærmedisin og dyrepleier.

Her et tallene
Antall 1. pri søkere til NMBU pr 23.4.2014: 2816
Antall 1. pri søkere til UMB i april 2013: 1719
Antall 1. pri søkere til NVH i april 2013: 910
NMBU har en samlet vekst på sju prosent viser tallene fra Samordna opptak.

Studieprogram med vekst:

 Energi- og miljøfysikk  66,6 prosent
 Økonomi og administrasjon  7,2 prosent
 Utviklingsstudier  21 prosent
 Matvitenskap  45,1 prosent
 Byggeteknikk og arkitektur  37 prosent
 Maskin, prosess og produktutvikling  29,4 prosent
 Miljøfysikk og fornybar energi  56,9 prosent
 Industriell økonomi  40,9 prosent
 Vann og miljøteknikk  94,1 prosent
 Veterinær  11,8 prosent
 Dyrepleier  4,1 prosent
 Plantevitenskap 40 prosent


Studieprogram med nedgang:

Ettårig grunnstudium - 18,8 prosent 
Frie realfag - 28,7 prosent
Biologi - 19,6 prosent
Published 10. september 2014 - 10:23 - Updated 23. mai 2017 - 19:30