Økt konkurranse om studieplassene ved NMBU

Tallene for årets opptak til høyrere utdanning er klare.

- Det er tydelig at NMBU markerer seg solid på utdanningskartet, og veldig gledelig å se at NMBU er i vinden som aldri før, sier NMBU-rektor Mari Sundli Tveit.

Dagens tall fra Samordna Opptak viser at det er flere av NMBUs studieprogram som har venteliste i år enn i fjor. Det er flere på venteliste i de fagene som har venteliste, og det er  økte poenggrenser på over halvparten av NMBUs studieprogrammer. Dette speiler ikke minst at flere søker seg til NMBU.

I april viste søknadstallene fra Samordna Opptak
en vekst i årets førsteprioritetssøkere ved NMBU på sju prosent, mens økningen på landbasis er på 2,35 prosent.

 En fremtidsrettet utdannelse
- NMBU utdanner kandidater på områder som blir svært viktige for samfunnsutviklingen i tiden fremover. Det er tydelig at ungdom velger fremtidsrettet og i økende grad ønsker å bidra til å løse de store globale utfordringene. Våre kandidater vil bli sentrale i utformingen av løsninger på krevende områder som klima, mat, helse, miljø og energispørsmål, sier Sundli Tveit.

Etter dagens opptak er det venteliste på 25 av NMBUs 32 studier, mot 23 i fjor.

Fra nyttår av ble som kjent daværende Universitet for miljø- og biovitenskap (UMB) slått sammen med Norges Veterinærhøgskole (NVH) til Norges miljø- og biovitenskaplige universitet (NMBU). I fjor var det venteliste på 21 studier ved daværende UMB, og 2 studier ved daværende NVH.

Flest på venteliste på Adamstuen
I opptaket til høyere utdanning er det forskjellige poenggrenser for studenter som kommer rett fra videregående (førstegangssøkere) og søkere som ikke kommer rett inn basert på førstegangsvitnemål (ordinær kvote).

På Campus Adamstuen har Dyrepleier-studiet en venteliste på 536 søkere totalt for begge kvoter og Veterinær-studiet en venteliste på 412 søkere.

På Campus Ås er det i år som i fjor Økonomi og Administrasjon som har flest søkere på venteliste, i år står 316 søkere på venteliste der etter dagens opptak, etterfulgt av Landskapsarkitektur som har 250 søkere på venteliste.
 
Fem på topp

For ordinær kvote var de fagene som krevde høyest poenggrense som følger:

  • Veterinær (63,0)
  • Dyrepleier (56,3)
  • Landskapsarkitektur (56,2)
  • Industriell Økonomi 55,4
  • Miljøfysikk og fornybar energi (55,2)


For førstegangssøkerer var de vanskeligste fagene å komme inn på:

  • Veterinær (54,2)
  • Industriell økonomi (52,2)
  • Miljøfysikk og fornybar energi (52,0)
  • Ettårig grunnstudium (50,8)
  • Energi og miljøfysikk (49,6).


På det populære veterinærstudiet var poenggrense ved opptaket 2013 53,0 poeng for førstegangssøkere og 63,2 poeng for ordinær kvote. I år var poenggrensene 54,2 for førstegangssøkere og 63 for ordinær kvote.

Det er fortsatt ledige studieplasser ved enkelte studieprogrammer ved NMBU: Bachelorstudier i husdyrfag, hestefag, skogfag, plantevitenskap og økologi og naturforvaltning.

 

Published 10. september 2014 - 10:23 - Updated 23. mai 2017 - 19:28