Nytt millionstipend til NMBUs vaksineforskning

Tuberkulose forårsaker cirka 1,5 millioner dødsfall hvert år, og BCG-vaksinen, som er den eneste tilgjenglige tuberkulosevaksinen i dag, har store begrensninger.

En forskergruppe ved Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap (IKBM) ved Norges miljø- og biovitenskaplige universitet (NMBU) har i flere år arbeidet med å utvikle melkesyrebakterier til bruk i tuberkulosevaksiner.

Bakterier i yoghurt kan gi billige vaksiner, og du trenger jo ikke helsepersonell for å distribuere spiselige vaksiner.

Nå har denne forskningen fått et nytt forskningsstipend på 10,2 millioner norske kroner (€ 1.250.000) for utvikling av nye tuberkulosevaksiner.

Stipendet deles ut av Forskningsrådets Program for global helse- og vaksinasjonsforskning (GLOBVAC), som også tidligere har støttet dette forskningsarbeidet, nå for perioden 1 september 2014 - 31 august 2018.

Nytt i denne omgangen er at forskningen vil bli utført i samarbeid med Tuberculosis Vaccine Initiative (TBVI).

"Dette stipendet gir oss muligheten til å jobbe sammen med TBVI, et internasjonalt nettverk på toppnivå med partnere fra land med alle inntektsnivåer. Ved å gjøre det vil vi kombinere det beste av internasjonal forskning på tuberkulosevaksiner med avansert, trygg teknologi. Samtidig vil vi sikre en optimal linje for kommunikasjon, implementering og kunnskapsoverføring," sier professor Vincent Eijsink ved NMBU, prosjektleder for forskningen.

Den nevnte forskergruppen ved IKBM jobber med å modifisere melkesyrebakterier slik at de kan produsere proteiner fra andre organismer.

Hovedmålet i arbeidet er å utvikle verktøy for å få disse bakteriene til å produsere vaksiner som så festes på bakterienes overflate. Resultatet kan bli nye, spiselige, og ikke minst billige, vaksiner, blant annet for bruk i fattige land.

Les mer om denne forskningen hos Forskning.no

Fra IKBM deltar Geir Mathiesen, Tor Lea, Charlotte Kleiveland og Vincent Eijsink, mens en NMBU-finansiert stipendiat, Katarzyna Kuczkowska, også går inn i prosjektet.

Forskningsarbeidet på melksyrebakterier er et resultat av en årelang satsing på toppforskning innen mikrobiologi ved IKBM, som begynte med Ingolf Nes (som gikk av med pensjon i 2013).

Les mer om andre forskninsgsgjennombrudd den satsningen har bidratt til her.

Professor Vincent Eijsink er en av UMBs fremste forskere.

Professor Vincent Eijsink leder forskergruppen The protein engineering and proteomics group (PEP), som i et drøyt tiår har dykket ned i enzym-problematikken.

Foto
NMBU

Published 10. september 2014 - 10:23 - Updated 23. mai 2017 - 19:28