Masteroppgave om terror vant pris

Prisen for beste masteroppgave i 2013 ble i ettermiddag delt ut til student Anders Sundstøl Bjørkheim.

Anders Sundstl Bjrkheim skrev oppgaven: The PKK, the Global Threat of Terrorism and the Negotiating of Turkish Difference.
Anders Sundstøl Bjørkheim skrev oppgaven: "The PKK, the Global Threat of Terrorism and the Negotiating of Turkish Difference." Foto: Eivind Norum

Bjørkheim får prisen for sin masteroppgave: "The PKK, the ´Global Threat of Terrorism´ and the Negotiating of Turkish ´Difference."

Moden og solid analytisk oppgave
Arbeidet med oppgaven kan i korthet beskrives som veldig bra og komitéen sier:

Anders Sundstøl Bjørkheim

Anders Sundstøl Bjørkheim

Foto
Eivind Norum
"Sundstøl Bjørkheim viser særlig god modenhet i å drive selvstendig forskning. Fremfor alt gjennom valg og bruk av analytisk metode (diskursanalyse), i anvendelse av relevante teorier, og gjennom å reflektere over problemer relatert til datainnsamlingen. Oppgaven til Sundstøl Bjørkheim er skrevet på svært god og presis engelsk, og kan være en inspirasjonskilde til lignende fremtidige studier innenfor fagfeltet, hva gjelder tema og metode. Masteroppgaven til Sundstøl Bjørkheim synliggjør en selvstendig kandidat med sterk evne til kritisk analyse og tenkning, men samtidig åpen og mottakelig for nye vinklinger, forslag og råd.»

Bjørkheim var student ved Institutt for internasjonale miljø- og utviklingsstudier (Noragric) da han skrev oppgaven på 60 studiepoeng. Førsteamanuensis Nina Græger var hans veileder.

En inspirasjon for andre
Under uttdelingen og offentliggjøringen av prisen fortalte prorektor Halvor Hektoen at mange var imponert over arbeidet til studenten.

-Imponerende og jeg håper dette inspirerer alle dere nye studenter som sitter her i salen! Jeg regner med at prispengene som er på 10 000,- kommer godt med, sa Hektoen.

Om oppgaven:Temaet Sundstøl Bjørkheim har valgt for sin masteroppgave har både internasjonal og politisk relevans. Sundstøl Bjørkheim tar opp sentrale problemstillinger innen internasjonale relasjoner, som global terrorisme og sikkerhet og hvordan disse påvirker nasjonal politikk og den politiske diskursen.

Masteroppgaven frambringer ny empirisk viten ved å identifisere og analysere hvordan «terrorisme» og «terrorister» blir framstilt av tyrkiske politikere og diplomater i FN fra 2001 til 2012, og av tyrkiske militæroffiserer i NATO`s Centre of Excellence: Defence Against Terrorism fra 2006 til 2011.

Oppgaven viser til hvordan disse framstillingene posisjonerer PKK, og hvordan de bidrar til å forhandle fram en forståelse av tyrkisk «annerledeshet» i forhold til Europa og vesten. Sist, men ikke minst, er denne masteroppgaven teoretisk innovativ ved at den kombinerer innsikt i de delegitimerende aspekter av betegnelsen «terrorist» med terrorismens rolle i konstituering av en «Other for Self»-identitet. Oppgaven undersøker også muligheten stater har til å forhandle sin identitet i forhold til større sammenslutninger ved å framstille terrorisme som en felles trussel.

Videopresentasjon av prisvinneren:


Nominerte masteroppgaver 2013
 

Studentens navn

Institutt

Tittel

Omfang

Veileder

Leses gjennom av

Ingrid Stavset

ILP

Bruk av grønne arealfaktorer i fysisk planlegging

Case: Wergeland, Bergen

30

Kine Halvorsen Thorén

 

Vegard Ophaug

IMT

Regional Gravity Field Modeling: A Comparison of Methods

30

Christian Gerlach

 

Rannveig Margrete Jacobsen

INA

Scale-Specific Responses of Saproxylic Beetles to Dead Wood Abundance and Forest Characteristics

60

Anne Sverdrup-Thygeson

 

Anja Karine Ruud

IPV

QTL for Leaf Blotch Resistance in Spring Wheat, and a Method to Inoculate Wheat Seedlings with Stagonospora Nodorum

60

Morten Lillemo

 

Anders Sundstøl Bjørkheim

Noragric

The PKK, the ´Global Threat of Terrorism´ and the Negotiating of Turkish ´Difference´

60

Nina Græger

 

Vurderingskomitéen besto av:

  • Halvor Hektoen, prorektor og koordinator
  • Inger Lise Andersen, IHA
  • Eirik Romstad, HH
  • Lars Gustav Snipen, IKBM
  • Ulrika Ridbæck, ILP
  • Leif Egil Loe, INA
  • Eirik Aas, masterstudent
  • Sekretær fra studieavdelingen
Published 10. september 2014 - 10:23 - Updated 23. mai 2017 - 19:28