Veterinærutdanningen på topp i Europa

Veterinærutdannelsen er blitt nøye gjennomgått av The European Association of Establishments for Veterinary Education (EAVE) og er er nå formelt akkreditert.

I praksis betyr dette at NMBU nå er en 1 av de 8 institusjoner i Europa hvor veterinærutdanningen er fullt akkreditert (Stage 1 og 2). I tillegg er 47 institusjoner approved (stage 1) , 5 er conditionally approved og 20 har gjennomført Stage 1 evaluering, men ikke bestått denne.

Dette går fram av  EAVE sin rapport om veterinærutdanningene.  Allerede da EAVE i april la frem sin foreløpige rapport om NMBUs veterinærutdannelse, fikk NMBU solide tilbakemeldinger.

Komiteen sa blant annet:
NMBU Veterinærhøgskolen preges av kultur for kvalitet, dedikasjon, motivasjon og stolthet. Vi fikk ros for å sette studenten i sentrum og for godt samarbeid mellom enhetene - rett og slett for beste praksis.

Veterinærutdannelsen ble evaluert i både Stage 1 og 2.  Det betyr at både den faglige kvaliteten og kvalitetssikringssystemet som sikrer denne blir evaluert. Forut for evalueringen har veterinærhøgskolen produsert to selvevalueringsrapporter med tilhørende appendix (SER1 og SER2). Arbeidet med evalueringene startet i 2011, og flere komiteer har vært nedsatt.

Det formelle akkrediteringsbeviset er nå utstedt (Pdf).

EAVE-sekretariatet (European Association of Establishments for Veterinary Education) sine rapporter er her:

ECOVE Decision

Appendix SER 1

Appendix SER 2

Final Visitation Report Issued by ECOVE (Stage one)

Final Visitation Report Issued by ECOVE (Stage two)

Self Evaluation Report 1 (Stage one)

Self Evaluation Report 2 (Stage two)

 

Published 10. september 2014 - 10:23 - Updated 14. desember 2021 - 13:39