Bli en matekspert

 

Mateksperter er viktige for trygg, sunn mat.
Mateksperter er viktige for trygg, sunn mat. Photo: Gisle Bjrneby

Studér matvitenskap og ernæring
Matindustrien har et ansvar for å produsere og utvikle sunne, gode og trygge produkter. Samtidig ønsker forbrukerne stadig nye og spennende produkter tilpasset sin hverdag. Vil du være med å utvikle fremtidens mat og produksjonsprosesser?


• Du lærer å utvikle og framstille trygg, sunn og god mat
• Få kunnskap om råvarer, matens kjemi og produksjonsprosesser
• Lær om samspillet mellom råvarer, ernæring, kvalitet og prosesser i matprodukter
• Du blir kvalifisert for jobber innen for eksempel produktutvikling, forskning, prosessutvikling, produksjonsledelse eller kvalitetssikring

 

Du kan velge to ulike retninger: Produksjon og utvikling av næringsmidler og Ernæring. Du kan søke videre på master i Matvitenskap og velge blant tre ulike retninger for spesialisering: Produksjon og utvikling, Matvaretrygghet, kvalitet og hygiene og Mat og helse.

'Takk for at du kan mye om meg'- Dagros viser med glede at hun er tilhenger av personer med god kunnskap om produksjonsdyr. Bildet viser stipendiat Bente Aspeholen by p IHA.
'Takk for at du kan mye om meg'- Dagros viser med glede at hun er tilhenger av personer med god kunnskap om produksjonsdyr. Bildet viser stipendiat Bente Aspeholen by p IHA. Photo: Håkon Sparre


Studér husdyr
Matprodusenter i Norge og utlandet trenger personer med kompetanse til å kunne velge ut de beste produksjonsdyrene, og fôre dem riktig slik at dyras helse og fruktbarhet ivaretas. Og dermed bidra til å skape trygg, god og sikker mat.
• Få kunnskap om trygg og sikker matproduksjon i Norge og i resten av verden
• Bli en ekspert på dyr og dyrevelferd
• Lær hvordan husdyrhold kan kombineres med ”grønn omsorg”

 

Utdanningen kvalifiserer til rådgivende stillinger innen landbruksorganisasjoner, private næringsvirksomheter og offentlig forvaltning.

Liten fisk fr stor betydning i utviklingen av eksempelvis nytt fiskefr.
Liten fisk fr stor betydning i utviklingen av eksempelvis nytt fiskefr. Photo: Gisle Bjrneby


Studér akvakultur

Akvakulturnæringen er i enorm vekst både i Norge og på verdensbasis. En utdanning innen akvakulturåpner for interessante jobber innen oppdrettsnæringen og offentlige etater. Du får kompetanse innen avl, ernæring, produksjon og kvalitet på fisk, samt planlegging og utforming av oppdrettsanlegg.
• Industrien vokser med opptil ti prosent årlig
• Produksjonen forventes doblet innen 2020 til 2030
• Næringen er preget av innovasjon og stort potensial

Vil du vokse samme med oss? Sk om opptak innen 15. april!
Vil du vokse samme med oss? Sk om opptak innen 15. april! Photo: ansonsaw


Studér planter
Landbruksnæringen trenger flere spesialister med spisskompetanse innen plantebiologi, planteproduksjon og verdikjeder, grøntmiljø og kulturlandskap.
• Lær om prosessene som skjer i jord og planter og hvordan dyrking kan styre vekst, utvikling og kvalitet
• Forstå hvordan klimaendringer påvirker plantevekst
• Lær om muligheter og begrensninger i de ulike dyrkingssystemene med hensyn til miljø, bærekraftig utvikling og matproduksjon
• Du får forståelse for plantebiologi og kunnskap om planter og dyrkingsmåter, samt mat- og planteprodukters betydning i verdikjeden
Du kan spisse kunnskapen innen grøntanlegg og landskapspleie. Du lærer om etablering og skjøtsel av planter i alle typer grøntanlegg som parker, hager og idrettsanlegg, restaurering etter terrengangrep.

Utvikler ny matkunnskap.
Utvikler ny matkunnskap. Photo: Stabburet


Bachelor- og mastervalg
Det venter mange spennende karrieremuligheter for deg som velger en matfaglig utdanning. Vi tilbyr:
• treårig bachelor i Plantevitenskap
• toårig master i Plantevitenskap
• treårig bachelor i Matvitenskap og ernæring
• toårig master i Matvitenskap
• treårig bachelor i Husdyrvitenskap
• toårig master i Husdyrvitenskap
• toårlig master i Akvakultur

 

Bli sivilagronom
NMBU utdanner kandidater som skal dekke etterspørselen etter kompetanse i landbruksnæringen. Du bygger opp en universitetsutdannelse som kvalifiserer til tittelen sivilagronom. Utdannelsen tar utgangspunkt i bachelor- og masterprogrammene innen husdyrvitenskap eller plantevitenskap.

• Vi gir markedet fagfolk med kunnskap om agronomi
• Vi er fremst innen landbruksutdanning

 

En titt inn i framtiden?
En titt inn i framtiden? Photo: Gisle Bjrneby

 

Published 10. september 2014 - 10:42 - Updated 5. mai 2021 - 10:29