Studier

Fra videregående:

Opptak hos Samordna opptak

Med bachelorgrad:

Opptak lokalt ved NMBU

Med mastergrad:

Opptak lokalt ved NMBU

Andre:


For deg som kommer rett fra videregående skole kan NMBU tilby 17 bachelorprogrammer, profesjonsstudium innen veterinærmedisin og dyrepleie, 11 fem-årige masterprogrammer samt ettårig grunnstudium og frie realfag.

NMBU tilbyr også to-årige masterprogrammer samt PhD-studier.


Om NMBUs fagområder

Fremtidens store globale utfordringer er knyttet til klima, mat, miljø, areal og bioøkonomi. Alt handler om vårt felles livsgrunnlag.
Nøkkelen til å løse disse utfordringene ligger innen NMBU sine fagområder.

 

VedleggStørrelse
studieguide-2015.pdf7.37 MB
Oppdatert: 
18. februar 2015 - 21:18