Besøk NMBU

Skoletjenesten ønsker elever, lærere og skoleklasser velkommen til NMBU. Vi tilbyr omvisning og fagdager innenfor en rekke fagområder tilpasset fag og klassetrinn.

UMB campus
NMBU campus Ås. Photo: Kishor Atreya

Ved besøk til NMBU blir skoleklasser møtt av studenter og vitenskapelige ansatte ved universitetet. Og de blir tatt imot i NMBU sine lokaler. Alle klasser vil få en liten presentasjon av studietilbudene våre og det er mulig å kombinere besøket med lunsj i en av våre kantiner.

Hvis dere vil komme på besøk til NMBU ber vi om at dere fyller ut et påmeldingsskjema, og vi vil ta kontakt med dere så snart vi kan. Vi prioriterer videregående skoleklasser med realfagskompetanse. Vi vil også forsøke å etterkomme ønsker så langt det lar seg gjøre. For nærmere informasjon om besøksoppleggene, se under Fagområder for aktuelle besøksopplegg.


Våren 2015 tilbyr vi skolebesøk i perioden januar og ut april.

Kjemibesøk ble gjennomført i januar, og det er dessverre ikke noe kapasitet utover dette. Besøk til dyra på NMBU vil ikke være mulig før tidligst høsten 2015, på grunn av flytting til et helt nytt anlegg. Visse andre besøksopplegg vil ha fastsatte datoer, der klasser kan melde seg på.

Påmelding
Her finner du vårt påmeldingsskjema.

Velkommen til NMBU!

Published 22. desember 2009 - 10:00 - Updated 11. mars 2015 - 8:11

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Tlf: 67 23 00 00Faks: 64 96 50 01
E-post:  

Besøksadresser:

NMBU Veterinærhøgskolen
Campus Ås
Universitetstunet 3
1430 Ås
Campus Adamstuen
Ullevålsveien 72
0454 Oslo

[Campus Ås: Kart bygninger Kart adkomst]  [Campus Adamstuen: Kart bygninger
[Kontakt NMBU]  [Presse]