KOLA VIKEN 2014
I år inviterer fylkesmennene i Viken-fylkene til KOLA Viken-samling i Vestfold. Målgruppen for konferansen er ansatte i kommunal og regional forvaltning med ansvar innen landbruk, plan-, miljø- og klimaarbeid.
Tid og sted
4. - 5. november 2014
Qyality Hotel Tønsberg

Påmeldingsfrist

20-09-2014

Her vil du få:

 • Økt faglig kunnskap og forståelse
 • Mer innsikt i rammevilkår og drivkrefter som påvirker fagfeltet ditt
 • Utvidet faglig nettverk
 • Inspirasjon og arbeidsglød!

 Noen av årets tema er:

 • Ny landbrukspolitikk
 • Aktuelt fra jordbruket
 • Aktuelt fra skogbruket
 • Landbrukets plass i beredskap
 • Arbeidstilsynet og Mattilsynets arbeid
 • Hvordan være en god rådgiver

Oppholdsutgifter inklusiv kursavgift kr 650

Fagsamlingen arrangeres på Quality Hotel Tønsberg.

 • Enkeltrom m/helpensjon (inkluderer festmiddag) 4. – 5. november koster
  kr 2 960,-.
 • Dobbeltrom m/helpensjon (inkluderer festmiddag) 4. – 5. november koster 
  kr 2 775,- pr. person.
 • Dagpakke 4. – 5. november koster kr 1 800,- (obligatorisk for de som ikke bor på hotellet).
 • Festmiddag 4. november kr 525,- (gjelder for de som bestiller dagpakke).

------

Tidligere presentasjoner fra KOLA VIKEN 2011, 2012 OG 2013:

KOLA VIKEN 2013, presentasjoner

Årets tema:
• Rett saksbehandling
• Aktuelt fra jordbruket
• Aktuelt fra skogbruket
• Arealbruk; politikk, forvaltning og utvikling
• Klimaarbeid i kommunene
• Klart språk

KOLA VIKEN 2012, presentasjoner

Hovedtema:
Miljø og klima, sett med landbruksøyne!

KOLA VIKEN 2011, presentasjoner

Årets fagtema:
Landbruksmeldinga, Landbrukslovene, Kontroll i jordbruket, Skog og bærekraft, Landbruket og samfunnet

Tidligere tema, 2005 - 2010

KOLA VIKEN 2010
Årets tema:
Næringsutvikling og verdiskaping i landbruket

KOLA VIKEN 2009
Årets tema:
Samfunn,næring og arealforvaltning

KOLA VIKEN 2008
Årets tema:
Klima og miljøforvaltning

KOLA VIKEN 2007
Årets tema:
Miljø- og arealforvalting

KOLA VIKEN 2006
Årets tema:
Forvaltningsrett og landbrukslovgivning

KOLA VIKEN 2005
Årets tema:
Utvikling og verdiskaping

KOLA VIKEN 2014 arrangeres på Quality Hotell Tønsberg.
Adresse: Ollebukta , 3126 Tønsberg

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Studentenes InfoTorg
Tlf: 64 96 61 00Faks: 64 96 60 21
 E-post:  E-post:
Besøksadresser: 
Campus Ås
Universitetstunet 3
1430 Ås
Campus Adamstuen
Ullevålsveien 72
0454 Oslo