Kurstilbud, etter- og videreutdanning ved NMBU

Kurs med snarlig påmelding Periode Frist
Kurs i anestesi og smertelindring for dyrepleiere, 15 studiepoeng 12-11-2014 til 19-07-2015 Påmeldingsfrist: 13-10-2014
Kurs i Verdsetting ved grunnerverv og ekspropriasjon, 5 studiepoeng 17-11-2014 til 21-11-2014 Påmeldingsfrist 10-10-2014
Conference: PlantBio 2014 03-11-2014 til 04-11-2014 Deadline for registration 10-10-2014
KOLA VIKEN 2014 04-11-2014 til 05-11-2014 Påmeldingsfrist 20-09-2014
Course in Laboratory Animal Science for Research Workers, 6 ETCS 13-10-2014 til 20-11-2014 Registration deadline: 17-09-2014

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Studentenes InfoTorg
Tlf: 64 96 61 00Faks: 64 96 60 21
 E-post:  E-post:
Besøksadresser: 
Campus Ås
Universitetstunet 3
1430 Ås
Campus Adamstuen
Ullevålsveien 72
0454 Oslo