Senter for etter- og videreutdanning (SEVU) Kurstilbud:

Kurs med snarlig påmelding Periode Frist
Kurs under planlegging: Kurs i fiskehelse, 10 studiepoeng Meld interesse: 30-11-2015
Plansjefsymposiet 2016 25-01-2016 til 26-01-2016 Påmeldingsfrist 07-12-2015
Kurs i kvalitetsledelse, 15 studiepoeng 12-01-2016 til 31-05-2016 Påmeldingsfrist 07-12-2015
Kurs i medisinsk akutt- og intensivbehandling 14-01-2016 til 15-01-2016 Påmeldingsfrist 13-12-2015
Kurs i inseminering av storfe 25-01-2016 til 28-01-2016 Påmeldingsfrist 15-12-2015

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Senter for etter- og videreutdanning (SEVU)

Tlf:    67 23 03 00

Faks: 67 23 03 11

 E-post: sevu@nmbu.no


Besøksadresser:
 
Campus Ås
Universitetstunet 3
1430 Ås
Campus Adamstuen
Ullevålsveien 72
0454 Oslo