Kurstilbud, etter- og videreutdanning ved NMBU

Kurs med snarlig påmelding Periode Frist
Kurs under planlegging: Hygiene og mattrygghet, 10 studiepoeng Meld interesse 31-12-2014
Kurs under planlegging: Akutt- og intensivkurs for dyrepleiere, oppstart mai 2015 15-05-2015 til 31-10-2015 Meldt interesse 31-12-2014
Kurs under planlegging: Utredninger av planer og tiltak - konsekvensutredninger Meld interesse 31-12-2014
Kurs under planlegging: Tingsrett for landmålere 2015/2016, 30 studiepoeng Meld interesse 31-12-2014
Kurs under planlegging: Matrikkellære for landmålere, 20 studiepoeng Meldt interesse 31-12-2014
Kurs som gis på bestilling: Universell utforming i kommuner Meld interesse 31-12-2014
Erfaringsbasert mastergradsprogram i industriell produksjon Meld interesse 31-12-2014
Kurs i Dyrevelferd og lovgivning, 5 studiepoeng 17-01-2015 til 08-03-2015 Utvidet påmeldingsfrist 05-01-2015
Kurs i Kvalitetsledelse, 15 studiepoeng 12-01-2015 til 12-05-2015 Utvidet påmeldingsfrist 05-01-2015
Kurs i Prosjektledelse, 15 studiepoeng 10-02-2015 til 21-05-2015 Påmeldingsfrist 06-01-2015
Kurs: Kaninen, medisin og kirurgi 05-02-2015 til 07-02-2015 Påmeldingsfrist 12-01-2015
Kurs: Mindre avløpsrenseanlegg (<50 pe) - regelverk, planlegging og oppfølging, 5 studiepoeng 25-01-2015 til 01-06-2015 Påmeldingsfrist 12-01-2015

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Senter for etter- og videreutdanning (SEVU)

Tlf:    67 23 03 00
Faks: 64 96 60 22

 E-post: sevu@nmbu.no


Besøksadresser:
 
Campus Ås
Universitetstunet 3
1430 Ås
Campus Adamstuen
Ullevålsveien 72
0454 Oslo