Kurstilbud, etter- og videreutdanning ved NMBU

Kurs med snarlig påmelding Periode Frist
5th International and Interdisciplinary Symposium of the European Academy of Land Use and Development (EALD) - Land Ownership and Land Use Patterns, 3 - 5 September 2015 03-09-2015 til 05-09-2015 Deadline for registration 10-08-2015
Kurs: By- og stedstuvikling: Planprosesser i praksis 07-09-2015 til 09-09-2015 Ny påmeldingsfrist 14-08-2015
Kurs i Dyreassisterte intervensjoner med hund, 10 studiepoeng 14-09-2015 til 14-12-2015 Ny påmeldingsfrist 20-08-2015
Kurs for topptillitsvalgte og ledere: Landbrukssamvirkets fortrinn og utfordringer, 10 studiepoeng 29-09-2015 til 19-02-2016 Påmeldingsfrist: 30-08-2015
Kurs under planlegging: Hygiene og mattrygghet, 10 studiepoeng Meld interesse 31-08-2015
Erfaringsbasert mastergradsprogram i industriell produksjon Meld interesse 31-08-2015
Kurs som gis på bestilling: Universell utforming i kommuner Meld interesse 31-08-2015
Kurs under planlegging: Feltarbeid i biologi, kurs for lærere Meld interesse 31-08-2015
Kurs under planlegging: Matrikkellære for landmålere, 20 studiepoeng Meldt interesse 01-09-2015
Kurs under planlegging: Bioteknologi for lærere i videregående skole Meld interesse 01-09-2015
Kurs under planlegging: Forsøksdyrlære for ansatte ved forsøksdyravdelinger (FELASA B) Meld interesse 01-09-2015
Kurs: Diplomutdanning for bakere, 5 studiepoeng 10-11-2015 til 02-06-2016 Påmeldingsfrist 01-09-2015
Kurs under planlegging: Blå og grønne strukturer i urbane strøk, 5 studiepoeng Meld interesse 01-09-2015
Kurs under planlegging: Samspill og ledelse i byforming, 10 studiepoeng Meld interesse 01-09-2015
Kurs under planlegging: 3D-modellering og visualisering for landskapsarkitektur og planlegging Meld interesse 01-09-2015
Kurs under planlegging: Grunnerverv og ekspropriasjon (i kommuner), 5 studiepoeng Meld interesse 01-09-2015

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Senter for etter- og videreutdanning (SEVU)

Tlf:    67 23 03 00

 E-post: sevu@nmbu.no


Besøksadresser:
 
Campus Ås
Universitetstunet 3
1430 Ås
Campus Adamstuen
Ullevålsveien 72
0454 Oslo