Kvalitetssikring av utdanningsvirksomheten

Kvalitetssikringssystem for utdanningsvirksomheten ved NMBU er under revisjon.

Den 1.1.2014 ble de to institusjonene Universitetet for miljø- og biovitenskap og Norges veterinærhøgskole sammen til ett nytt universitet: Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU).

NMBU vil frem til 2018 ha ett campus på Ås og ett campus på Adamstuen i Oslo. NMBU arbeider med å samkjøre og utvikle kvalitetssikringssystemet som eksisterte ved de to institusjonene til et felles kvalitetssystem.

Informasjon til emne- og programregistrering våren 2015:

____________________________________________________________


Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU):

Visjon:

Kunnskap for livet – Knowledge for life 
NMBU har studier og forskning som møter de store globale spørsmålene om miljø, bærekraftig utvikling, bedre folke- og dyrehelse, klimautfordringer, fornybare energikilder, matproduksjon og areal- og ressursforvaltning.

____________________________________________________________

Kvalitetssikringssystem

- Campus Adamstuen
      Kontakt seniorrådgiver Ann Kristin Egeli angående kvalitetssystemet ved NMBU Veterinærhøyskolen
- Campus Ås
       Kvalitetssikringssystem

Published 24. februar 2014 - 14:20 - Updated 6. mai 2015 - 15:54