Kvalitetssikring av studier

Kvalitetssikringssystem for utdanningsvirksomheten ved NMBU er under revisjon.

Den 1.1.2014 ble de to institusjonene Universitetet for miljø- og biovitenskap og Norges veterinærhøgskole sammen til ett nytt universitet: Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU).

NMBU vil frem til 2018 ha ett campus på Ås og ett campus på Adamstuen i Oslo. NMBU arbeider med å samkjøre og utvikle kvalitetssikringssystemet som eksisterte ved de to institusjonene til et felles kvalitetssystem.


Kvalitetssikringssystem ved NMBU:

- Campus Adamstuen
       Kvalitetssikringssystem veterinær- og dyrepleierstudiet
- Campus Ås
       Kvalitetssikringssystem tidligere UMB-studier


Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU):

Visjon:

Kunnskap for livet – Knowledge for life
NMBU har valgt visjonen Kunnskap for livet. Visjonen uttrykker universitetets overordnede mål om å bidra til å sikre framtidens livsgrunnlag gjennom fremragende forskning, utdanning, formidling og innovasjon.

Strategidokument 2014–2018 for NMBU:
Fastsatt av fellestyret 5.3.2013 i sak FS-19/2013. http://www.lifesciences.no/statisk/forsiden/fellesstyret/strategidokument_nmbu_2014-2018.pdf

Samfunnsoppdrag:
Fellesstyret satte punktum for en omfattende prosess da samfunnsoppdraget for det nye universitet ble vedtatt på styremøtet 8. juni. - Samfunnsoppdraget gjengis her i sin helhet: Samfunnsoppdrag 

NMBUs sentrale organisering 2014–2018.
Styringingsreglement:
Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
Fastsatt av fellestyret 3.9.2012 i sak FS-48/12. Revidert 30.1.2013 i sak FS-09/13.

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Studentenes InfoTorg
Campus ÅsCampus Adamstuen
Tlf: 64 96 61 00Ullevålsveien 72
Faks: 64 96 60 210454 Oslo
Universitetstunet 3
1430 Ås