Studenttinget

Studentting 4
Studenttinget organiserer studentenes makt og innflytelse på NMBU.

Aktuelt

Kollektivtrafikkaksjon - 8. september 07:30

Tirsdag 8. september kl. 07.30 vil Studenttinget NMBU arrangere en kollektivaksjon på Ås Stasjon for sonesammenslåing av Ruters soner 2S og 3S til 2S. Vi vil derfor invitere studentene på NMBU til å møte opp og vise sin støtte til denne saken.

Studentting 4 - 14. september kl. 18.00

Studentting 4 finner sted på Campus Ås TF Fløy III kl. 18:00 14. september 2015.

Søk om velferdsmidler

Studenttinget har i høst midler til studentaktiviteter på Campus Ås for nyoppstartede lag og foreninger og til uforutsette studentaktiviteter.

Fakta om studenttinget

Alle studentene ved NMBU er en del av studentdemokratiet ved NMBU. Vi fremmer studentenes interesser i alle råd og utvalg ved NMBU. Studenttinget NMBU er et medlemslag i Norsk Studentorganisasjon (NSO).

Follow us