Kommunikasjonsavdelingen (KA)

Kommunikasjonsavdelingen har oppgaver knyttet til studentrekruttering, informasjon, samfunnskontakt og forskningsformidling.

Kommuniksjonsavdelingen ledes av kommunikasjons- og markedsdirektør 

Monica Hammervold

Avdelingen har ansvaret for intern og ekstern informasjon ved NMBU, både papir og elektroniske publikasjoner samt webutvikling og skolebesøk.

Informasjonsseksjonen har også ressurser innen grafisk design og fotooppdrag og -arkiv.

Avdelingen er inndelt i følgende aktivitetsområder:
- Grafisk design og foto
- Redaksjon
- Studentrekruttering
- Skoletjenesten
- Web

Medarbeidere:
Hvem gjør hva

Kommunikasjonsavdelingen
Kommunikasjonsavdelingen
Foto: 
NMBU


Her finner du en oversikt over kommunikasjonsavdelingens ulike oppgaver og tjenester.

Intern og ekstern info på nett
Nyheter og annen informasjon på www.nmbu.no, forskning.no og internettportalen. Vi lager artikler, bearbeider tekst eller legger ut informasjon direkte. 
Send tekst: redaksjonen@nmbu.no
Kontakt: Eivind Norum, Kai Tilley, Mette Risbråthe, Kristine Løwe eller Ruth Lothe.

Nettsider
Nettsider for NMBU lages i hovedsak ved hjelp av vår databaseløsning. Vi hjelper til med nye sider, oppdatering og tilrettelegging. Vi bidrar som regel i startfasen, og etter dette overtar enheter og forskningsmiljøer sidene selv. Vi er alltid tilgjengelig for hjelp.
Kontakt: Henrik Mikkelsen eller Øyvind Graham

Engelsk informasjon
Vi bidrar med støtte til engelskspråklig informasjonsarbeid (språkvask og ny tekst til presse meldinger, brosjyrer, plakater, presentasjoner m.m.). Oppfølging og oppdatering av NMBUs engelske sider.

Brosjyrer og andre trykksaker 
Ferdigtrykte brosjyrer og annet infomateriell er tilgjengelig og kan rekvireres. Ulike trykksaker er også tilgjengelig elektronisk (pdf-format).

Grafisk design og trykk
Besørger ideutvikling, grafisk produksjon av trykksaker, tekstarbeid og kontakt med trykkeri. Vi produserer en rekke brosjyrer og andre trykksaker. Vi kan også lage materiell for institutter, avdelinger og enkeltansatte. Her ligger også kompetansen og kjennskap til NMBUs visuelle profil og bruk av logo. Vi formidler kontakt med trykkeri.
Kontakt: Åslaug Borgan og Berit Hopland

Fototjenester
NMBU har en utmerket digitalt fotoarkiv som er tilgjengelig på www.umb.no/fotoarkiv. Vi har kompetanse innen fotografi og bildebehandling. Flere personer kan ta bilder til ulike formål. 
Kontakt: Håkon Sparre

Pressekontakt og pressemeldinger
Kontakt: Eivind Norum, Kai Tilley, Mette Risbråthe eller Kristine Løwe

NMBU

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Tlf: 67 23 00 00 Faks: 64 96 50 01
   
Besøksadresser:  
Campus Ås
Universitetstunet 3
1430 Ås
Campus Adamstuen
Ullevålsveien 72
0454 Oslo

[Kontakt NMBU]   [Presse]   [Kart Campus Ås]   [Kart Campus Adamstuen]