+Forskning

Institutt for plantevitenskap

Institutt for plantevitenskap (IPV) er et nasjonalt og internasjonalt senter for plantekunnskap som knytter utdanning og forskning til bruk av planter i landbruk, landskap og til produksjon av mat.

Studier

Fremtiden trenger folk med kompetanse innen våre fag. IPV tilbyr bachelor og masterstudier i Biologi og Plantevitenskap, i tillegg tilbyr vi to internasjonale engelskspråklige masterprogram i Agroecology og Plant Sciences.

Forskning

Aktuelt

Året før eplet setter frukter, dannes blomsterknoppene. Rodmar Rivero Casique har studert tidspunkt for blomsterknoppdanning hos eplesorter i...Les mer

Vi ønsker bachelor- og masterstudenter velkommen til Institutt for plantevitenskap.Les mer

I planteproduksjonen i veksthus nyttes det i dag i stor grad kjemisk vekstregulering for å kontrollere plantenes vekst og utvikling. Siden dette...Les mer

Om instituttet

Introtekst om instituttet

IPV har et nasjonalt ansvar for utdanning og forskning innen bærekraftig produksjon og bruk av planter til mat, fôr, pryd og rekreasjon, og bidrar på denne måten til NMBUs visjon «Kunnskap for livet».

Kontakt oss

Følg oss på sosiale medier