Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap

IKBM representerer et bredt fagmiljø innen de grunnleggende naturvitenskapelige fagene og hvordan disse anvendes på mat, bioteknologi og miljø gjennom undervisning, forskning, formidling og oppdragsvirksomhet.

Studier

Studier ved Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap (IKBM)

Forskning

Nytt forskningsprosjekt vil bidra til mer bærekraftig oppdrettsnæring

NMBU-ledet prosjekt får millionstøtte til lakseforskning som skal bidra til det grønne skiftet.

En detaljert studie av en human kitinase med hensyn på nedbrytning av kitin

En doktoravhandling beskriver i detalj hvordan det humane enzymet kitotriosidase bryter ned løselige og uløselige karbohydrater. Dette er...

Bier vaksinerer sitt avkom helt naturlig

Nå har forskere avslørt hvordan bier beskytter sitt avkom. Bak funnene står flere solide internasjonale forskningsmiljø hvor Gro Amdam ved NMBU er...

Bakterien som stjeler DNA fra omgivelsene

Sett at du ønsket at du kunne fly, og lett og elegant hente DNA fra omgivelsene som gjorde at du fikk vinger. Det er mulig. Ikke for oss mennesker...

Kjøttkvalitet påvirkes av indre prosesser og ytre faktorer

Kjøttkvalitet kan betraktes utfra to synsvinkler: ernæringsmessig kvalitet og sensorisk kvalitet. Variasjon i smak og mørhet i...

Aktuelt

NMBU-ledet prosjekt får millionstøtte til lakseforskning som skal bidra til det grønne skiftet.
Ved Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap er det et rikholdig studietilbud med mange valgmuligheter innenfor bachelor- og masterstudier. Ta en titt på fremtidsmulighetene dine!
Ønsker du informasjon om hva som rører seg på IKBM? Gå gjerne inn og lik oss på vår offisielle side på Facebook. Her har vi ...

Mer fra instituttet

Pilotanlegget tar oppdrag for små og store kunder!

IKBM tar på seg eksterne oppdrag for matprodusenter og andre kunder. Slik kan vi få utnyttet vår kompetanse og tilgjengelig utstyr, samtidig som...

IKBM på Facebook

Ønsker du informasjon om hva som rører seg på IKBM? Gå gjerne inn og lik oss på vår offisielle side på Facebook. Her har vi som mål å formidle...

Student ved IKBM

Disse sidene inneholder informasjon for deg som er student ved IKBM. Har du kommentarer, forslag til endringer eller ønsker å få lagt ut...

Om instituttet

Introtekst om instituttet

Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap har mangfoldig aktivitet innen forskning og undervisning og er involvert i prosjekter både nasjonalt og internasjonalt. IKBM jobber med fremtidsrettede og etterspurte fagområder som gir spennende muligheter for å delta i forskning og utvikling underveis i studiene.

Følg oss på sosiale medier

Kalender