Husdyrforsøksmøtet

Husdyrforsøksmøtet 2015 noe annerlades enn tidligere.
Et endags fagmøte 3. mars på Thon Arena Hotel, Lillestrøm

Ku
Foto: Steffen Adler

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Tlf: 67 23 00 00Faks: 64 96 50 01
E-post:  

Besøksadresser:

NMBU Veterinærhøgskolen
Campus Ås
Universitetstunet 3
1430 Ås
Campus Adamstuen
Ullevålsveien 72
0454 Oslo

[Kontakt NMBU]   [Presse]   [Kart Campus Ås]   [Kart Campus Adamstuen]