Vil du være med å påvirke Norsk Landbruk i fremtiden? Vi utdanner morgendagens ledere.
Bli for eksempel sivilagronom i husdyr. Vi har flere ganske unike og spennende studier å tilby. 

Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap, NMBU, inviterer den 3. mars 2015 til en åpen Workshop med tittelen: «Effektiv utnytting av fôrressurser til produksjon av mat». Workshopen som arrangeres på Thon Hotel Arena, Lillestrøm, er internasjonal og vil foregå på engelsk.

Gjæret hoppemelk, airag, har igjen blitt en tradisjon i brylluper og ved feiringer i det som på Djengis Khans tid var en del av det store Mongolriket.

Landbruket har som mål å redusere utslippet av klimagasser med 1,2 Mt CO2 ekvivalenter/år innen 2020. Rapsfrø vil spille en viktig rolle i arbeidet.

Opplevelsen av positive forventninger er lik for mennesker og dyr, og den optimale dyrevelferden er når hunden eller katten er i en tilstand hvor den gleder seg til noe.

Vekten på høstens slaktelam er overrakende høye med tanke på den varme sommeren. Årets varme og tørre sommer ville normalt gitt en rask utvikling av vegetasjonen i fjellet og tidlig fall i kvaliteten på beiteplantene. Det går ut over lammenes vekst.

NMBU er tildelt Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) «Foods of Norway» av Norges forskningsråd.

Norske kyr blir stadig mer effektive. Men denne utviklingen har sin pris. Med økt ytelse blir kyrne mer krevende i matveien, i den forstand at de trenger mer av fôrtyper vi ikke, eller i svært liten grad, kan produsere i Norge.

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Tlf: 67 23 00 00Faks: 64 96 50 01
E-post:  

Besøksadresser:

NMBU Veterinærhøgskolen
Campus Ås
Universitetstunet 3
1430 Ås
Campus Adamstuen
Ullevålsveien 72
0454 Oslo

[Campus Ås: Kart bygninger Kart adkomst]  [Campus Adamstuen: Kart bygninger
[Kontakt NMBU]  [Presse]