Bilde av husdyrstudenter

Vi utdanner morgendagens ledere.
Bli for eksempel sivilagronom i husdyr. Vi har flere ganske unike og spennende studier å tilby. 

Bilde av ku

Norske kyr blir stadig mer effektive. Men denne utviklingen har sin pris. Med økt ytelse blir kyrne mer krevende i matveien, i den forstand at de trenger mer av fôrtyper vi ikke, eller i svært liten grad, kan produsere i Norge.

Bilde av storfe

Husdyrproduksjon i Tanzania er i stor grad tuftet på felles beiteområder hvor hver enkelt bonde ønsker å ha så mange dyr som mulig. Et omfattende organisert beitesystem må til for å stoppe utarmingen av fellesressursene.

Beite i innhegning

Overbeiting har ført til utarming av jorda i Etiopia. Men ved å ta i bruk vekster som tidligere ikke har vært brukt som fôr og gjennomføre beiterestriksjoner er nå beiteområdene og skogen på vei tilbake.

Bilde av CT scanning ble brukt på levende dyr for å se graden av oseteokondrose

Bruk av ny teknologi i avlsorganisasjonen Norsvin gjør at grisen kan få enda bedre ben, klauver og kropp gjennom målrettet avl. Avlen kan også styrke holdbarheten til purka, slik at hun kan få flere kull uten at det går ut over velferden hennes.

Når man bare har 6 minutter og 40 sekunder taletid, kan bruke opptil 20 lysbilder med 20 sekunder på hvert bilde bør presentasjonen være enkel og presis.  Det er konseptet til Pecha Kucha.

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Tlf: 67 23 00 00Faks: 64 96 50 01
E-post:  

Besøksadresser:

NMBU Veterinærhøgskolen
Campus Ås
Universitetstunet 3
1430 Ås
Campus Adamstuen
Ullevålsveien 72
0454 Oslo

[Kontakt NMBU]   [Presse]   [Kart Campus Ås]   [Kart Campus Adamstuen]