Vil du være med å påvirke Norsk Landbruk i fremtiden? Vi utdanner morgendagens ledere.
Bli for eksempel sivilagronom i husdyr. Vi har flere ganske unike og spennende studier å tilby. 

Søknadsfrist 15. april Samordna opptak

Egget er så næringsrikt at det omtrent er som å spise kjøtt og fisk samtidig.

Katten kan oppleves som et litt mystisk dyr som det ikke er så lett å forstå seg på. Den er en spennende dyreart med mange egenskaper som ikke er så godt kjent, sier professor Bjarne O. Braastad ved NMBU.

Skal lokale fôrressurser med mye fiber, som rapsmel, bli grisefôr, trenger man en gris som er svinaktig god til å fordøye fiber. Nå starter jakten på den.

Gjæret hoppemelk, airag, har igjen blitt en tradisjon i brylluper og ved feiringer i det som på Djengis Khans tid var en del av det store Mongolriket.

Landbruket har som mål å redusere utslippet av klimagasser med 1,2 Mt CO2 ekvivalenter/år innen 2020. Rapsfrø vil spille en viktig rolle i arbeidet.

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Tlf: 67 23 00 00Faks: 64 96 50 01
E-post:  

Besøksadresser:

NMBU Veterinærhøgskolen
Campus Ås
Universitetstunet 3
1430 Ås
Campus Adamstuen
Ullevålsveien 72
0454 Oslo

[Campus Ås: Kart bygninger Kart adkomst]  [Campus Adamstuen: Kart bygninger
[Kontakt NMBU]  [Presse]