Utviklingen vi er inne i med stadig høyere ytelse og import av kraftfôr i mjølkeproduksjonen er et resultat av en tilpasning som mjølkeprodusenten gjør i forhold til rammevilkårene. Viktige faktorer som styrer denne utviklingen er økt mekanisering, større enheter og høye grovfôrkostnader i forhold til kraftfor. Er intensiveringen i mjølkeproduksjonen bærekraftig?

Vil du være med å påvirke Norsk Landbruk i fremtiden? Vi utdanner morgendagens ledere.
Bli for eksempel sivilagronom i husdyr. Vi har flere ganske unike og spennende studier å tilby. 

Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap, NMBU, inviterer den 3. mars 2015 til en åpen Workshop med tittelen: «Effektiv utnytting av fôrressurser til produksjon av mat». Workshopen som arrangeres på Thon Hotel Arena, Lillestrøm, er internasjonal og vil foregå på engelsk.

Gjæret hoppemelk, airag, har igjen blitt en tradisjon i brylluper og ved feiringer i det som på Djengis Khans tid var en del av det store Mongolriket.

Landbruket har som mål å redusere utslippet av klimagasser med 1,2 Mt CO2 ekvivalenter/år innen 2020. Rapsfrø vil spille en viktig rolle i arbeidet.

Opplevelsen av positive forventninger er lik for mennesker og dyr, og den optimale dyrevelferden er når hunden eller katten er i en tilstand hvor den gleder seg til noe.

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Tlf: 67 23 00 00Faks: 64 96 50 01
E-post:  

Besøksadresser:

NMBU Veterinærhøgskolen
Campus Ås
Universitetstunet 3
1430 Ås
Campus Adamstuen
Ullevålsveien 72
0454 Oslo

[Campus Ås: Kart bygninger Kart adkomst]  [Campus Adamstuen: Kart bygninger
[Kontakt NMBU]  [Presse]