Om Institutt for internasjonale miljø- og utviklingsstudier, Noragric

Noragric ble i 1986 etablert som senter ved Norges landbrukshøgskole (NLH) og gikk 1. februar 2005 over til å bli Institutt for internasjonale miljø- og utviklingsstudier ved Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB). Noragric er et av i alt tretten institutter ved NMBU.

Institutt for internasjonale miljø- og utviklingsstudier, Noragric

Noragrics aktiviteter omfatter forskning, utdanning og oppdrag, med særlig vekt på utviklingsland og land med overgangsøkonomi. Instituttet har det faglige ansvaret for internasjonale miljø- og utviklingsstudier ved UMB, inkludert forskning. Den tverrfaglige tilnærmingen som Noragric har, tar for seg samfunnsutfordringer ved å drive med banebrytende forskning og utdanning i prioriterte områder innen miljø og utvikling.  Med mer enn 20 års samarbeid mellom UMB og faglige institusjoner i Afrika, Asia og Øst- og Sørøst-Europa har Noragric etablert et bredt, verdensomspennende kontaktnettverk.

Studieprogrammer

Noragric tilbyr fire studieprogrammer med undervisning på engelsk: bachelorprogram i utviklingsstudier, masterprogram i utviklingsstudier, masterprogram i internasjonale miljøstudier og ph.d.-program i utviklingsstudier.  

Forskning 

Vi har en tverrfaglig tilnærming til forskning ved Noragric. Forskningen er nært knyttet til utdanningsprogrammene og foregår i stor grad sammen med internasjonale samarbeidspartnere. I tillegg er kapasitetsbygging et viktig prinsipp for forskningsaktivitetene, både i form av den sterke tilknytningen til Noragrics PhD program, som er en integrert og viktig del av forskningsprogrammet ved Noragric, og i form av masterstudenters forskning. Publikasjoner omfatter blant annet tidsskrifter med fagfellevurdering, vitenskaplige monografier og antologier og popularisering av forskningsresultater, som for eksempel gjennom deltakelse i offentlige debatter.  

Internasjonalt samarbeid 

Noragric har avtaler med over 30 samarbeidspartnere i Afrika, Asia, Latin-Amerika og Øst-Europa. De fleste av disse er avtaler med universiteter, mens noen er med NGOer, forskningsstiftelser og offentlige institusjoner. Aktivitetene omfatter blant annet felles forskning og utdanning så vel som støtte til institusjonsutvikling.  Arbeids- og undervisningsspråket ved Noragric er engelsk. Se våre engelske nettsider for nærmere informasjon om virksomheten vår!  

-- Engelske nettsider

Campus in spring; Tivoli on the left (rear side)
Campus in spring; Tivoli on the left (rear side) Photo: Evy Jrgensen

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Tlf: 67 23 00 00Faks: 64 96 50 01
E-post:  

Besøksadresser:

NMBU Veterinærhøgskolen
Campus Ås
Universitetstunet 3
1430 Ås
Campus Adamstuen
Ullevålsveien 72
0454 Oslo

[Kontakt NMBU]   [Presse]   [Kart Campus Ås]   [Kart Campus Adamstuen]