Institutt for landskapsplanlegging

Institutt for landskapsplanlegging har fire fagområder: by- og regionplanlegging, eiendom, folkehelse og landskapsarkitektur. Instituttet har 750 studenter, 25 PhD studenter og 80 ansatte.

Frukthage på NMBU. ILP i bakgrunnen.
Frukthage på NMBU. ILP i bakgrunnen.
Foto: 
Kjersti Sørlie Rimer

Institutt for landskapsplanlegging gir undervisning på master og bachelornivå og har et omfattende tilbud for etter og videreutdanning i våre fagområder.

Vi forsker på :

  • Bærekraftig byutvikling
  • Landskapsplanlegging og ressursforvaltning
  • Folkehelse
  • Eiendom
  • Grønne kulturminner
  • By- og eiendomsutvikling
  • Instituttet er vertskap for to sentre:
  • Centre for land tenure studies
  • Centre for Landscape Democracy.

Instituttet har en etablert forskerutdanning i en forskerskole og har en tematisk allsidig forskningsvirksomhet. Instituttets fagområder knytter seg til sentrale samfunnsmessige utfordringer om hvordan vi skal forvalte våre arealer og naturressurser, og utvikle samfunnet på en bærekraftig måte. Utviklingen av bebyggelse, infrastruktur, grønnstruktur, arealbruk og design av parker, gater og plasser i våre byer påvirker bla befolkningens helse og livskvalitet, byenes klimautslipp og motstandsdyktighet overfor klimaendringer.  Vi har et spesielt fokus på sosio-økonomiske drivkrefter, eiendoms- og forvaltningssystemer, menneskers oppfatning av, bruk av og forhold til landskap. Dette er grunnleggende kunnskap for videre forvaltning og utvikling. Nøkkelbegreper er markedsstabilitet, juridisk transparens og forutsigbarhet.  Folkehelsevitenskapens formål er å øke kunnskapen om hva som fremmer helse og forebygger sykdom, og vår forskning og undervisning har et spesielt fokus på menneskets forhold til natur og miljø.   

Published 11. september 2014 - 8:13 - Updated 3. november 2014 - 9:32

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Tlf: 67 23 00 00Faks: 64 96 50 01
E-post:  

Besøksadresser:

NMBU Veterinærhøgskolen
Campus Ås
Universitetstunet 3
1430 Ås
Campus Adamstuen
Ullevålsveien 72
0454 Oslo

[Campus Ås: Kart bygninger Kart adkomst]  [Campus Adamstuen: Kart bygninger
[Kontakt NMBU]  [Presse]