+Mer

Institutt for landskaps-planlegging

ILP er ledende innen landskapsarkitektur, by- og regionplanlegging, folkehelsevitenskap, samt eiendom og jus. Vi er opptatt av å utdanne gode folk på våre fagområder og samarbeider tett med offentlige aktører og næringslivet for å få til dette.

Studier

Studier ved Institutt for landskapsplanlegging (ILP)

Forskning

Åpnet unikt historisk arkiv for norsk landskapsarkitektur

Onsdag åpnet Institutt for landskapsplanlegging på Ås en ny fagsamling som representerer en kjempeinnsats for forskning og undervisning i norsk...Les mer

Steinar Taubøll kommenterer ny høyesterettsdom

Rettsutviklingen innen klimatilpasningsansvar har fått fyldig spalteplass i bladet Juristkontakt. Intervjuet med Steinar Taubøll om bygging i...Les mer

Les ILP-kronikken om tomtefesteloven

Bergsholm, Bærug og Holth med kronikk i Nationen 8. aprilLes mer

Aktuelt

Det er ikke lett å få øye på, men neste gang du kjører Drøbaksveien så snu litt på hodet så ser du det.Les mer

Tittel: Kritikken og verket - En refleksjon over fremstilling av landskapsarkitektur som estetisk virksomhet i tidsskriftet Havekunst.Les mer

Velkommen til spennende studier og fine år ved NMBU! Det gjelder deg som har fått opptak til; bachelor i landskapsingeniør, master i...Les mer

Mer fra instituttet

Welcome to the Virtual Reality Lab (VR-Lab)

Virtual Reality is an emerging technology that is extremely useful for research, education, planning and design purposes as well as demonstration...Les mer

Landskapsingeniørstudentene ved NMBU er blant landets mest fornøyde studenter

Om instituttet

Introtekst om instituttet

Institutt for landskapsplanlegging har fire fagområder: by- og regionplanlegging, eiendom, folkehelse og landskapsarkitektur. Instituttet har 750 studenter, 25 PhD studenter og 80 ansatte.

Følg oss på sosiale medier