+Mer

Institutt for landskaps-planlegging

ILP er ledende innen landskapsarkitektur, by- og regionplanlegging, folkehelsevitenskap, samt eiendom og jus. Vi er opptatt av å utdanne gode folk på våre fagområder og samarbeider tett med offentlige aktører og næringslivet for å få til dette.

Studier

Studier ved Institutt for landskapsplanlegging (ILP)

Forskning

Åpnet unikt historisk arkiv for norsk landskapsarkitektur

Onsdag åpnet Institutt for landskapsplanlegging på Ås en ny fagsamling som representerer en kjempeinnsats for forskning og undervisning i norsk...Les mer

Steinar Taubøll kommenterer ny høyesterettsdom

Rettsutviklingen innen klimatilpasningsansvar har fått fyldig spalteplass i bladet Juristkontakt. Intervjuet med Steinar Taubøll om bygging i...Les mer

Les ILP-kronikken om tomtefesteloven

Bergsholm, Bærug og Holth med kronikk i Nationen 8. aprilLes mer

Aktuelt

Denne høsten samarbeider ILP med bl.a. AHO om en forelesningsserie med tittelen

"The state of contemporary landscape architecture in...Les mer

Aspelin Ramm-prisen 2015 til Even Bakken for masteroppgaven «Byrom for fysisk aktivitet – støttet av norske spillemidler.

 ...Les mer

Onsdag 21. september 2015 ble det inngått en ny samarbeidsavtale mellom Statens vegvesen og NMBU. Avtalen skal styrke rekrutteringen fra en rekke...Les mer

Mer fra instituttet

Welcome to the Virtual Reality Lab (VR-Lab)

Virtual Reality is an emerging technology that is extremely useful for research, education, planning and design purposes as well as demonstration...Les mer

Landskapsingeniørstudentene ved NMBU er blant landets mest fornøyde studenter

Centre for Land Tenure Studies

27. juni 2011 åpnet Centre for Land Tenure Studies på NMBU.Les mer

Forskerskolen

Forskerskolen ved Institutt for landskapsplanlegging ble startet i 2010. Det er opptak en gang i året, og normalt starter skolen opp i...Les mer

Om instituttet

Introtekst om instituttet

Institutt for landskapsplanlegging har fire fagområder: by- og regionplanlegging, eiendom, folkehelse og landskapsarkitektur. Instituttet har 750 studenter, 25 PhD studenter og 80 ansatte.

Følg oss på sosiale medier