CLTS og Norsk institutt for skog og landskap har fått en bevilgning for å gjøre en prøve om gransking om jordleie i dagens norske jordbruk. Norddal kommune sammen med Ås og Rissa er med i granskingen.

Arbeidsnotat "Eindomsrettigheter og jordleie i Rissa gjennom 900 år" er skrevet av Stein T. Holden.

Torsdag forsvarer Therese Dokken sin doktoravhandling i samfunnsøkonomi. Hun har benyttet nye metoder for å belyse velkjente problemstillinger innen fattigdom og utvikling.

I følge Fosna-Folket nesten halvparten av jordbruksjorda i Norge er nå leid.

Stein Holden holdt presentasjon om familielandbruket på møtet arrangert av Fylkesmannen i Oppland på Biri 3. juni.

CLTS Årsmelding 2013 er nå publisert.

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Tlf: 67 23 00 00Faks: 64 96 50 01
E-post:  

Besøksadresser:

NMBU Veterinærhøgskolen
Campus Ås
Universitetstunet 3
1430 Ås
Campus Adamstuen
Ullevålsveien 72
0454 Oslo

[Campus Ås: Kart bygninger Kart adkomst]  [Campus Adamstuen: Kart bygninger
[Kontakt NMBU]  [Presse]