Torsdag forsvarer Therese Dokken sin doktoravhandling i samfunnsøkonomi. Hun har benyttet nye metoder for å belyse velkjente problemstillinger innen fattigdom og utvikling.

I følge Fosna-Folket nesten halvparten av jordbruksjorda i Norge er nå leid.

CLTS Årsmelding 2013 er nå publisert.

Hans Mattsson, professor emeritus ved Institutt for Real Estate og Construction Management, Kungliga Tekniska högskolan (KTH), Stockholm, vil holde en presentasjon 29. august, kl. 09.30 Gult rom, Circus bygningen.

Stein Holden holdt presentasjon om familielandbruket på møtet arrangert av Fylkesmannen i Oppland på Biri 3. juni.

Ephraim Nkonya, seniorforsker ved International Food Policy Research Insitutte (IFPRI), vil holde en presentasjon 2. juni ( i dag), kl 12.15 i T450, Tårnbygningen.

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Tlf: 67 23 00 00Faks: 64 96 50 01
E-post:  

Besøksadresser:

NMBU Veterinærhøgskolen
Campus Ås
Universitetstunet 3
1430 Ås
Campus Adamstuen
Ullevålsveien 72
0454 Oslo

[Kontakt NMBU]   [Presse]   [Kart Campus Ås]   [Kart Campus Adamstuen]