Handelshøyskolen tilbyr studier i økonomi og administrasjon, samfunnsøkonomi, filosofi, entreprenørskap og innovasjon.

Næringslivsdagen går av stabelen 11. februar 2015. Masterstudentene Oda Lunaas og Siri Kasseth ved Handelshøyskolen leder planleggingsgruppen, og de kan fortelle at programmet for dagen er nesten klart.

Andreas Havdahl, masterstudent i Entreprenørskap og innovasjon, vant Idékonkurransen for studenter som ble arrangert av NMBU Technology Transfer.

Econas studentundersøkelse for 2014 viser at NMBU har de mest fornøyde økonomistudentene i landet. Leder av Econa NMBU, Elisabeth Vale Opdal, synes det er hyggelig å se at Handelshøyskolens studenter er så fornøyde.

Forskningsprosjektet "CauseHealth: Causation, Complexity and Evidence in Health Sciences", som ledes av Rani Lill Anjum ved Handelshøyskolen, har fått innvilget ni millioner fra Forskningsrådet.

Mathias, Ida, Anders og Sunniva er styremedlemmer i Optimum NMBU. Allerede ni måneder før studieslutt har de sikret seg attraktive jobber i et av de store internasjonale revisjonsfirmaene.

Masterkandidat Ekaterina Gavenas og professor Knut Einar Rosendahl har forsket på hva som påvirker CO2-utslippene på norsk sokkel.

Handelshøyskolen har nå tre stillingsutlysninger med søknadsfrist 25. januar 2015.

I november arrangerte faggruppen i entreprenørskap og innovasjon et "kick-off" seminar for sine masterstudenter.

- Utdanningen vår er hele tida i utvikling, og det er mye å lære av den økonomiske utviklingen siden 2008, sier NMBU Handelshøyskolens Ragnar Øygard til Finansavisen.

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Tlf: 67 23 00 00Faks: 64 96 50 01
E-post:  

Besøksadresser:

NMBU Veterinærhøgskolen
Campus Ås
Universitetstunet 3
1430 Ås
Campus Adamstuen
Ullevålsveien 72
0454 Oslo

[Kontakt NMBU]   [Presse]   [Kart Campus Ås]   [Kart Campus Adamstuen]