+Studier
+Forskning

Handelshøyskolen, NMBU

Handelshøyskolen er NMBUs fagmiljø i bedriftsøkonomi, samfunnsøkonomi, ledelse, entreprenørskap og innovasjon og filosofi og vitenskapsteori.

Studier

Handelshøyskolen utdanner siviløkonomer, samfunnsøkonomer og kandidater i entreprenørskap og innovasjon.

Forskning

Aktuelt

Å bevare skog er ikke bare viktig for å binde karbon og for biodiversitet. For mange fattige familier utgjør høsting av naturressurser opp mot én ...
Etter tolv år som populær timeforeleser, er David Eilertsen nå ansatt i fast stilling som universitetslektor i skatterett ved Handelshøyskolen, NMBU. Eilertsen jobber også som ...
Forrige uke reiste førsteårs masterstudenter i Entreprenørskap og innovasjon på besøk til ekspansive innovasjons- og entreprenørskapsmiljøer i Mosseregionen.

Mer fra instituttet

Tettere samarbeid mellom NMBU og regionalt næringsliv på trappene

Ser på muligheter for tettere kontakt mellom NMBU og regionalt næringsliv.

Kick-off seminar for masterstudenter i entreprenørskap og innovasjon

I november arrangerte faggruppen i entreprenørskap og innovasjon et "kick-off" seminar for sine masterstudenter.

Om instituttet

Introtekst om instituttet

Handelshøyskolen er NMBUs fagmiljø i bedriftsøkonomi, samfunnsøkonomi, ledelse, entreprenørskap og innovasjon og filosofi og vitenskapsteori.

Følg oss på sosiale medier

Kalender

test