Handelshøyskolen tilbyr studier i økonomi og administrasjon, samfunnsøkonomi, filosofi, entreprenørskap og innovasjon.

Handelshøyskolen, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet ønsker velkommen til fagdag for økonomilærere i videregående skole torsdag 30. oktober. Forstatt ledige plasser, påmelding snarest.

Knut Røed

Knut Røed, seniorforsker ved Frischsenteret holder gjesteforelesning med tittelen "Entreprenørskap i Norge" fredag 31. oktober kl. 14.15-16.00.

Elisabeth

Econas studentundersøkelse for 2014 viser at NMBU har de mest fornøyde økonomistudentene i landet. Leder av Econa NMBU, Elisabeth Vale Opdal, synes det er hyggelig å se at Handelshøyskolens studenter er så fornøyde.

Optimum

Mathias, Ida, Anders og Sunniva er styremedlemmer i Optimum NMBU. Allerede ni måneder før studieslutt har de sikret seg attraktive jobber i et av de store internasjonale revisjonsfirmaene.

Studentene som starter studiet i entreprenørskap i praksis denne høsten får studenter som allerede har vært gjennom studiedelen som mentorer. Ordningen er del av et nytt pilotprosjekt ved NMBU.

Livingstone Senyonga, PhD-student ved Handelshøyskolen, har blitt tildelt prisen "IAAE Best Student Paper Award 2014".

Karbonlekkasje er et stort problem ved utforming av klimapolitikk i Europa. Hvor stort er problemet?

Eirik Romstad og Torstein Bye fra Handelshøyskolen er to av bidragsyterne i en ny bok om bruk og forvaltning av Norges naturressurser i et samfunnsøkonomisk perspektiv.

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Tlf: 67 23 00 00Faks: 64 96 50 01
E-post:  

Besøksadresser:

NMBU Veterinærhøgskolen
Campus Ås
Universitetstunet 3
1430 Ås
Campus Adamstuen
Ullevålsveien 72
0454 Oslo

[Kontakt NMBU]   [Presse]   [Kart Campus Ås]   [Kart Campus Adamstuen]