Handelshøyskolen tilbyr studier i økonomi og administrasjon, samfunnsøkonomi, filosofi, entreprenørskap og innovasjon.

Bønder og forbrukere i utviklingsland er svært sårbare for endringer i klima. Sofie Waage Skjeflo belyser i sin PhD avhandling hvordan ulike husholdninger tilpasser seg endringer i klimaet og hun bidrar til økt forståelse for økonomien hos landbrukshusholdninger i utviklingsland.

NMBU-student drar på USA-turne for å promotere kampanje knyttet til et brettspill som lærer deg populær innovasjonsmetode.

Næringslivsdagen går av stabelen 11. februar 2015. Masterstudentene Oda Lunaas og Siri Kasseth ved Handelshøyskolen leder planleggingsgruppen, og de kan fortelle at programmet for dagen er nesten klart.

Andreas Havdahl, masterstudent i Entreprenørskap og innovasjon, vant Idékonkurransen for studenter som ble arrangert av NMBU Technology Transfer.

Mathias, Ida, Anders og Sunniva er styremedlemmer i Optimum NMBU. Allerede ni måneder før studieslutt har de sikret seg attraktive jobber i et av de store internasjonale revisjonsfirmaene.

Econas studentundersøkelse for 2014 viser at NMBU har de mest fornøyde økonomistudentene i landet. Leder av Econa NMBU, Elisabeth Opdal, synes det er hyggelig at Handelshøyskolens studenter er så fornøyde.

Forskningsprosjektet "CauseHealth: Causation, Complexity and Evidence in Health Sciences", som ledes av Rani Lill Anjum ved Handelshøyskolen, har fått innvilget ni millioner fra Forskningsrådet.

- Utdanningen vår er hele tida i utvikling, og det er mye å lære av den økonomiske utviklingen siden 2008, sier NMBU Handelshøyskolens Ragnar Øygard til Finansavisen.

Masterkandidat Ekaterina Gavenas og professor Knut Einar Rosendahl har forsket på hva som påvirker CO2-utslippene på norsk sokkel.

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Tlf: 67 23 00 00Faks: 64 96 50 01
E-post:  

Besøksadresser:

NMBU Veterinærhøgskolen
Campus Ås
Universitetstunet 3
1430 Ås
Campus Adamstuen
Ullevålsveien 72
0454 Oslo

[Campus Ås: Kart bygninger Kart adkomst]  [Campus Adamstuen: Kart bygninger
[Kontakt NMBU]  [Presse]