Elisabeth

Econas studentundersøkelse for 2014 viser at NMBU har de mest fornøyde økonomistudentene i landet. Leder av Econa NMBU, Elisabeth Vale Opdal, synes det er hyggelig å se at Handelshøyskolens studenter er så fornøyde.

Handelshøyskolen tilbyr studier i økonomi og administrasjon, samfunnsøkonomi, filosofi, entreprenørskap og innovasjon.

Alexander

Er det viktig for forbrukeren at maten de spiser er økologisk og at dyrevelferden er god når de velger et produkt? Alexander Schjøll har i sin forskning sett på hva forbrukeren faktisk gjør, og ikke bare hva de sier de vil gjøre. 24. oktober forsvarer Schjøll avhandlingen sin ved Handelshøyskolen, NMBU.

Studentene som starter studiet i entreprenørskap i praksis denne høsten får studenter som allerede har vært gjennom studiedelen som mentorer. Ordningen er del av et nytt pilotprosjekt ved NMBU.

Livingstone Senyonga, PhD-student ved Handelshøyskolen, har blitt tildelt prisen "IAAE Best Student Paper Award 2014".

Handelshøyskolen, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet ønsker velkommen til fagdag for økonomilærere i videregående skole torsdag 30. oktober.

Karbonlekkasje er et stort problem ved utforming av klimapolitikk i Europa. Hvor stort er problemet?

Eirik Romstad og Torstein Bye fra Handelshøyskolen er to av bidragsyterne i en ny bok om bruk og forvaltning av Norges naturressurser i et samfunnsøkonomisk perspektiv.

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Tlf: 67 23 00 00Faks: 64 96 50 01
E-post:  

Besøksadresser:

NMBU Veterinærhøgskolen
Campus Ås
Universitetstunet 3
1430 Ås
Campus Adamstuen
Ullevålsveien 72
0454 Oslo

[Kontakt NMBU]   [Presse]   [Kart Campus Ås]   [Kart Campus Adamstuen]