Handelshøyskolen, NMBU tilbyr studier i økonomi og administrasjon, samfunnsøkonomi, filosofi, entreprenørskap og innovasjon.

Bare en politikk for forutsigbar vekst og klare kriterier for tildeling av tillatelser vil sikre norsk oppdrettsnæring, skriver Atle Guttormsen i forordet til ny stortingsmelding.

I slutten av mars, samt første halvdel av april, vil studentene ved Handelshøyskolen NMBU igjen få muligheten til å ta del i faglunsjer med tre fra Handelshøyskolens vitenskapelige stab.

Prisen på mat er avgjørende for matsikkerheten i utviklingsland. Meron Arega har undersøkt hvordan priser på mat-hvete i landene sør for Sahara blir påvirket av statlig politikkutforming og nasjonale- og internasjonale matvarepriser.

Studenter fra Handelshøyskolen NMBU vant både prisen for beste totalløsning og prisen for mest kreative idé under årets Innovasjonscamp med Norsk Gjenvinning.

- NMBU er en skole i vekst, og når vi ser at universitetet og studentene holder et faglig høyt nivå, vil dette alltid være veldig aktuelt for oss som rekrutteringsarena, sier Eivind Ungersness, partner i Deloitte.

Med overbevisende presentasjon av forretningsplan for et nytt og hemmelig snacks-produkt fra Nortura, gikk Stian, Oda og Truls Erik til topps i Gründeridol 2015.

Econas studentundersøkelse 2014 viser at NMBU har de mest fornøyde økonomistudentene i landet. Leder av Econa NMBU, Elisabeth Opdal, synes det er hyggelig å se at Handelshøyskolens studenter er så fornøyde.

Siw Fosstenløkken er tilsatt som førsteamanuensis i entreprenørskap og innovasjon ved Handelshøyskolen.

Mathias, Ida, Anders og Sunniva er styremedlemmer i Optimum NMBU. Allerede ni måneder før studieslutt har de sikret seg attraktive jobber i et av de store internasjonale revisjonsfirmaene.

Sider

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Tlf: 67 23 00 00Faks: 64 96 50 01
E-post:  

Besøksadresser:

NMBU Veterinærhøgskolen
Campus Ås
Universitetstunet 3
1430 Ås
Campus Adamstuen
Ullevålsveien 72
0454 Oslo

[Campus Ås: Kart bygninger Kart adkomst]  [Campus Adamstuen: Kart bygninger
[Kontakt NMBU]  [Presse]