+Studier
+Forskning

Handelshøyskolen, NMBU

Handelshøyskolen er NMBUs fagmiljø i bedriftsøkonomi, samfunnsøkonomi, ledelse, entreprenørskap og innovasjon og filosofi og vitenskapsteori.

Studier

Handelshøyskolen utdanner siviløkonomer, samfunnsøkonomer og kandidater i entreprenørskap og innovasjon.

Forskning

Aktuelt

Etter tolv år som populær timeforeleser, er David Eilertsen nå ansatt i fast stilling som universitetslektor i skatterett ved Handelshøyskolen, NMBU. Eilertsen jobber også som ...
Forrige uke reiste førsteårs masterstudenter i Entreprenørskap og innovasjon på besøk til ekspansive innovasjons- og entreprenørskapsmiljøer i Mosseregionen.
Ser på muligheter for tettere kontakt mellom NMBU og regionalt næringsliv.

Mer fra instituttet

Ny førsteamanuensis i ledelse

Nicolay Worren er tilsatt som førsteamanuensis i ledelse ved Handelshøyskolen, NMBU.

Kick-off seminar for masterstudenter i entreprenørskap og innovasjon

I november arrangerte faggruppen i entreprenørskap og innovasjon et "kick-off" seminar for sine masterstudenter.

Om instituttet

Introtekst om instituttet

Handelshøyskolen er NMBUs fagmiljø i bedriftsøkonomi, samfunnsøkonomi, ledelse, entreprenørskap og innovasjon og filosofi og vitenskapsteori.

Følg oss på sosiale medier

Kalender

test