+Om INA

Institutt for naturforvaltning

INA favner bredt og knytter sammen spennende forskning og utdanning innen grunnleggende biologi og økologi, fornybar energi, naturbasert reiseliv, naturforvaltning og skogfag.

Forskning

Biologisk mangfold i kraftgater

Hvordan påvirker kraftgater naturlige økosystemer? Fremmer de spredning av fremmede arter, eller skaper de et habitat for sjeldne og truete arter...Les mer

Reiselivsutvikling i norske nasjonalparker

Hva slags potensial har forvaltningen for å utvikle det naturbaserte reiselivet i norske nasjonalparker? Dette et av...Les mer

Aktuelt

INAs sosiale tur gikk i år til til John Dirksen i Eidskog.Les mer

I forbindelse med Ilianas disputas blir det holdt to foredrag fredag den 28. august. Begge foredragene finner sted i SU 115.Les mer

Fredag den 28. august forsvarer Iliana Ilieva sin doktorgradsavhandling om markedsintegrasjon og forbrukerfleksibilitet i en smart-grid-dominert...Les mer

Om instituttet

Introtekst om instituttet

INA har et sterkt utdannings- og forskningsmiljø for kunnskapsutvikling om natur og menneskets bruk av natur.

Følg oss på sosiale medier