+Om INA

Institutt for naturforvaltning

Bannerbilde INA
INA favner bredt og knytter sammen spennende forskning og utdanning innen grunnleggende biologi og økologi, fornybar energi, naturbasert reiseliv, naturforvaltning og skogfag.

Forskning

Biologisk mangfold i kraftgater

Hvordan påvirker kraftgater naturlige økosystemer? Fremmer de spredning av fremmede arter, eller skaper de et habitat for sjeldne og truete arter...Les mer

Reiselivsutvikling i norske nasjonalparker

Hva slags potensial har forvaltningen for å utvikle det naturbaserte reiselivet i norske nasjonalparker? Dette et av...Les mer

Aktuelt

I forbindelse med Ilianas disputas blir det holdt to foredrag fredag den 28. august. Begge foredragene finner sted i SU 115.Les mer

Fredag den 28. august forsvarer Iliana Ilieva sin doktorgradsavhandling om markedsintegrasjon og forbrukerfleksibilitet i en smart-grid-dominert...Les mer

Onsdag 23. september 2015 inviteres alle ansatte ved IMT, INA og IMV til høstsamling på Noca Camp (Smebøl Gård) like utenfor Ås. Vi håper...Les mer

Om instituttet

Introtekst om instituttet

INA har et sterkt utdannings- og forskningsmiljø for kunnskapsutvikling om natur og menneskets bruk av natur.

Følg oss på sosiale medier