+Om INA

Institutt for naturforvaltning

INA favner bredt og knytter sammen spennende forskning og utdanning innen grunnleggende biologi og økologi, fornybar energi, naturbasert reiseliv, naturforvaltning og skogfag.

Forskning

Biologisk mangfold i kraftgater

Hvordan påvirker kraftgater naturlige økosystemer? Fremmer de spredning av fremmede arter, eller skaper de et habitat for sjeldne og truete arter...

Aktuelt

NMBU-ledet prosjekt får millionstøtte til lakseforskning som skal bidra til det grønne skiftet.
Mandag 23. november delte landbruks- og matminister Sylvi Listhaug ut 350.000 kroner i stipend til 6 skogfagstudenter. Elisabeth Schmidt fra Horten fikk 50.000 kroner ekstra ...
For tiden er INAs førsteamanuensis Torbjørn Haugaasen på konferanse i Brasil og taler for kongelige høyheter, ministre og annet fintfolk.

Mer fra instituttet

Om instituttet

Introtekst om instituttet

INA har et sterkt utdannings- og forskningsmiljø for kunnskapsutvikling om natur og menneskets bruk av natur.

Følg oss på sosiale medier