+Om INA

Institutt for naturforvaltning

INA favner bredt og knytter sammen spennende forskning og utdanning innen grunnleggende biologi og økologi, fornybar energi, naturbasert reiseliv, naturforvaltning og skogfag.

Forskning

Biologisk mangfold i kraftgater

Hvordan påvirker kraftgater naturlige økosystemer? Fremmer de spredning av fremmede arter, eller skaper de et habitat for sjeldne og truete arter...Les mer

Aktuelt

NMBU-ledet prosjekt får millionstøtte til lakseforskning som skal bidra til det grønne skiftet.Les mer

NMBU deltar i et forskningsprosjekt om klimaeefekter på store pattedyr som hospiterer ved det prestisjefylte "Senter for grunnforskning" (CAS)...Les mer

I tilsettingsutvalget er Douglas Sheil tildelt opprykk fra førsteamanuensis til professor.Les mer

Om instituttet

Introtekst om instituttet

INA har et sterkt utdannings- og forskningsmiljø for kunnskapsutvikling om natur og menneskets bruk av natur.

Følg oss på sosiale medier