+Om INA

Institutt for naturforvaltning

INA favner bredt og knytter sammen spennende forskning og utdanning innen grunnleggende biologi og økologi, fornybar energi, naturbasert reiseliv, naturforvaltning og skogfag.

Forskning

Biologisk mangfold i kraftgater

Hvordan påvirker kraftgater naturlige økosystemer? Fremmer de spredning av fremmede arter, eller skaper de et habitat for sjeldne og truete arter...

Aktuelt

Mandag 23. november delte landbruks- og matminister Sylvi Listhaug ut 350.000 kroner i stipend til 6 skogfagstudenter. Elisabeth Schmidt fra Horten fikk 50.000 kroner ekstra ...
For tiden er INAs førsteamanuensis Torbjørn Haugaasen på konferanse i Brasil og taler for kongelige høyheter, ministre og annet fintfolk.
INAs forskningspris for 2014 er tildelt professor Stein R. Moe for hans store innsats innen forskning, forskerutdanning og faglig synliggjøring av INA. Vi gratulerer!

Mer fra instituttet

Om instituttet

Introtekst om instituttet

INA har et sterkt utdannings- og forskningsmiljø for kunnskapsutvikling om natur og menneskets bruk av natur.

Følg oss på sosiale medier