Studier ved IMT

Som student på IMT er du en del av NMBUs største institutt. IMT utdanner masterkandidater i teknologi (sivilingeniører) og realfagslærere (lektorer). Instituttet tilbyr også bachelorstudier og kortere realfagsstudier.

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Tlf: 67 23 00 00Faks: 64 96 50 01
E-post:  

Besøksadresser:

NMBU Veterinærhøgskolen
Campus Ås
Universitetstunet 3
1430 Ås
Campus Adamstuen
Ullevålsveien 72
0454 Oslo

[Campus Ås: Kart bygninger Kart adkomst]  [Campus Adamstuen: Kart bygninger
[Kontakt NMBU]  [Presse]