Institutt for matematiske realfag og teknologi

IMTs forskningsmiljø jobber med nyskaping og teknologiutvikling i nært samarbeid med studenter, næringsliv og forvaltning. Vi utdanner sivilingeniører og lektorer i realfag og tilbyr praktisk pedagogisk utdanning (PPU). IMT er ansvarlig for emner i matematikk, informatikk og fysikk ved NMBU.

Studier

Vi tilbyr sivilingeniørutdanning og lektorutdanning i realfag (femårig mastergrad), praktisk pedagogisk utdanning på heltid eller deltid, bachelorstudier og studier i frie realfag.

Forskning

Aktuelt

- Noe av det som motiverer meg er å ha kontakt med alle studentene som vil gjøre noe for samfunnet og verden, sier NMBUs nye fysikkprofessor...Les mer

Drømmer du om å bli gründer eller lære mer om egen kreativitet? Les mer

Professor Harsha Ratnaweera har fått tildelt støtte fra Norges forskningsråds program for Brukerstyrt Innovasjonsarena. Prosjektet tar for seg...Les mer

Mer fra instituttet

Semesterstart

Mandag 10. august ønsker IMT velkommen alle nye studenter som begynner på Master i teknologi, Lektorutdanning i realfag, Bachelor i...Les mer

Linjeforeninger og studentaktiviteter

IMT har et svært aktivt og inkluderende studentmiljø. Meld deg inn i en eller flere av studentforeningene, og vi garanterer deg et godt...Les mer

Om instituttet

Introtekst om instituttet

IMT forsker på løsninger som skal bidra til det grønne skiftet innen industri og forvaltning.

Kontakt oss

Følg oss på sosiale medier