Institutt for matematiske realfag og teknologi

IMTs forskningsmiljø jobber med nyskaping og teknologiutvikling i nært samarbeid med studenter, næringsliv og forvaltning. Vi utdanner sivilingeniører og lektorer i realfag og tilbyr praktisk pedagogisk utdanning (PPU). IMT er ansvarlig for emner i matematikk, informatikk og fysikk ved NMBU.

Studier

Vi tilbyr sivilingeniørutdanning og lektorutdanning i realfag (femårig mastergrad), praktisk pedagogisk utdanning på heltid eller deltid, bachelorstudier og studier i frie realfag.

Forskning

Aktuelt

NMBU deltar i viktig nytt forskningsprosjekt hvor mange fagdisipliner vil jobbe tett sammen for å besvare spørsmål om hjernen og sykdom.
Nytt doktorgradsarbeid argumenterer for at smart bruk av alternative læringsarenaer kan styrke læringsutbytte.
Tenk deg at eit hjarteinfarkt under utvikling kan oppdagast ved å kombinere EKG med matematiske utrekningar.

Mer fra instituttet

Semesterstart 2015

Mandag 10. august ønsker IMT velkommen alle nye studenter som begynner på Master i teknologi, Lektorutdanning i realfag, Bachelor i...

Linjeforeninger og studentaktiviteter

IMT har et svært aktivt og inkluderende studentmiljø. Meld deg inn i en eller flere av studentforeningene, og vi garanterer deg et godt...

Om instituttet

Introtekst om instituttet

IMT forsker på løsninger som skal bidra til det grønne skiftet innen industri og forvaltning.

Kontakt oss

Følg oss på sosiale medier