IMT har rundt 90 fast ansatte og 1000 studenter. IMT har ansvaret for 20 undervisnings- og forskningslaboratorier, mekanisk verksted, fiskefjøs og NMBUs biometeorologiske målestasjon.

3. juli 1914, i 30 varmegrader og het debatt, vedtok Stortinget proposisjonen om å opprette Småbrukerlærerskolen som ble lokalisert på Sem i Asker.

Gjennom videreutdanningsprogrammet for lærere - Kompetanse for kvalitet (KFK) kan lærere ta videreutdanning ved at skolen får dekket en stor andel av vikarutgiftene for deg.

PhD degree - Trial Lecture and Public Defense

PhD degree - Trial Lecture and Public Defense

PhD degree - Trial Lecture and Public Defense

Semesteravslutning for IMT studentene i dag ble holdt i Aud Max med besøk av bl.a. REC og Scatec gründer Alf Bjørseth

Lyse sommernetter kan forverre skadeomfanget av bakkenært ozon hos kløver. Dette viser forskning ved IMT/NMBU og UiO.

Forskere ved NMBU vil bidra til at solcellepanelenes yteevne kan forutsies slik at de blir mer effektive. Hyperspektralt kamera er et viktig redskap i arbeidet.

I høytemperaturlabben ved NMBU forsker doktorgradsstipendiaten Heidi S. Nygård på hvordan biomasse kan konverteres til bio-olje ved hjelp av saltsmeltepyrolyse. Håpet er at bio-oljen kan erstatte fossil energi.

Dagens metoder for å beregne forventet energiproduksjon ved et solcelleanlegg, kan være så mye som 20 prosent feil. Nye resultater bidrar til optimisme blant dem som ønsker en økt satsing på solenergi i Norge.

Fosfor er viktig for verdens matvareproduksjon, men mange frykter reservene snart er oppbrukt. NMBU-forskere ser på hvordan vi kan utnytte fosforkildene bedre.

Diarésykdommer og denguefeber er store helseproblemer i Colombia. NMBU-forskere i samarbeid med forskere fra Storbritannia og Colombia ser på den samlede risikoen for å få diaré infeksjoner og denguefeber, og om integrerte intervensjonstiltak kan forbedre helsesituasjonen for skolebarn i Colombia.

Beregninger viser at det vil bli et skrikende behov for vann-ingeniører i årene som kommer, ikke minst i lys av klimaendringene. Rekrutteringen av ingeniører til sektoren øker ikke raskt nok. Dette ønsker studentforeningen AquariÅs ved NMBU å gjøre noe med.

Klimaendringer øker faren for flom. Den økte nedbørsmengden vil spesielt bli en stor utfordring for byenes avløpssystemer fordi de ble bygget for mange år siden og er derfor ikke er dimensjonert for å håndtere nedbørsmengdene. Urbaniseringen med fortetting av flater medvirker også i høy grad til problemet. Forskere ved NMBU synes det haster å komme i gang med tiltak for å motvirke dette.

Kurset i elektroteknikk på sivilingeniørstudiet ved NMBU er superpopulært. Fra 2009 til 2014 har studentantallet økt fra 10 til 92. Studentene på vinterens elektrolab sier at førsteamanuensis Petter Heyerdahl har mye av æren

Hvordan kan vi på best mulig måte forberede elevene på å leve i en verden preget av utsikter til store klimaendringer? Hva trenger de å lære? Og hvilke konsekvenser bør det få for skole og lærerutdanning? Dette er viktige spørsmål stilt av Astrid Sinnes ved IMT i et innlegg hun holdt for Utdanningsdirektoratet den 28. august.

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, NMBU

Tlf: 67 23 00 00Faks: 64 96 50 01
E-post:  

Besøksadresser:

NMBU Veterinærhøgskolen
Campus Ås
Universitetstunet 3
1430 Ås
Campus Adamstuen
Ullevålsveien 72
0454 Oslo

[Campus Ås: Kart bygninger Kart adkomst]  [Campus Adamstuen: Kart bygninger
[Kontakt NMBU]  [Presse]