Teknisk Avdeling

Teknisk avdeling (TA) har ansvaret for forvaltning, drift og vedlikehold av universitetets bygninger og parkområder.


Avdelingens hovedmål er å legge til rette for at undervisning og forskning får best mulig arbeidsforhold.


Besøksadresse Ås: Verkstedbygningen,  Åkebakkveien 5, 1430 Ås
Besøksadresse Adamstuen i Oslo: Ullevålsveien 72, 0454 Oslo

 

Tunet anno 2007<br />
Tunet anno 2007
Photo: Kjersti Sørlie Rimer

Published 18. juli 2014 - 9:00 - Updated 29. september 2014 - 8:00

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, NMBU

Tlf: 67 23 00 00Faks: 64 96 50 01
E-post:  

Besøksadresser:

NMBU Veterinærhøgskolen
Campus Ås
Universitetstunet 3
1430 Ås
Campus Adamstuen
Ullevålsveien 72
0454 Oslo

[Campus Ås: Kart bygninger Kart adkomst]  [Campus Adamstuen: Kart bygninger
[Kontakt NMBU]  [Presse]