Økonomihåndbok for NMBU

Økonomihåndboka er en oversikt over gjeldende bestemmelser på økonomiområdet med rutiner som gjelder økonomiforvaltningen ved NMBU.

I henhold til statens økonomireglement skal den interne kontrollen ved statlige institusjoner dokumenteres. Økonomihåndboka er et ledd i å dokumentere den interne kontroll ved NMBU. Gjennom beskrivelsene i økonomihåndboka er det lagt vekt på, i tillegg til å beskrive rutiner og å gi veiledninger, å dokumentere kontrollpunkter.

Økonomihåndboka er et verktøy for den løpende økonomiforvaltning på alle nivå ved NMBU.
De siste åra er det lagt sterk vekt på å utvikle økonomistyringsverktøyene slik at man på den måten strømlinjeformer og standardiserer økonomifunksjonen.Dette effektiviserer og gir sikkerhet for riktig økonomihåndtering på alle nivå.

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, NMBU

Tlf: 67 23 00 00Faks: 64 96 50 01
E-post:  

Besøksadresser:

NMBU Veterinærhøgskolen
Campus Ås
Universitetstunet 3
1430 Ås
Campus Adamstuen
Ullevålsveien 72
0454 Oslo

[Campus Ås: Kart bygninger Kart adkomst]  [Campus Adamstuen: Kart bygninger
[Kontakt NMBU]  [Presse]