Rådgivning og juridisk bistand

Trenger du bistand og hjelp i forbindelse med en EU-søknad eller hjelp til å utforme en FoU-kontrakt med ulike aktører og interesser? Da kan du gå inn her og se hvilke tjenester vi tilbyr deg som forsker.

EU-rådgiving
Her finner du informasjon om EUs Horizon 2020; søknadsmuligheter, praktiske opplysninger knyttet til søknader og drifting av prosjekter, mulighetene for administrativ og økonomisk støtte og en oversikt over NMBUs EU-prosjekter.

Utforming av kontrakter
NMBU har utarbeidet egne avtalemaler. Avtaler med eksterne parter skal inngås med NMBU som avtalepart og ikke med enkeltforskere. 

Bistand i forhandlinger
Noen opplever forhandlinger som belastende, andre liker å ta forhandlingen selv. Uansett bør eventuelle råd tilpasses den enkelte situasjonen og det finnes bistand å få fra forskningsavdelingen. 

IPR retningslinjer
IPR er en forkortelse for Intellectual Property Rights, en samlebetegnelse som tar opp i seg alle ikke-fysiske frembringelser det kan knytte seg rettigheter til. Fysisk materiale produsert ved forskningsaktivtitet på universitetet inngår også i retningslinjene.

Personvern i forskningen (personvernombudet)
Kontaktperson i Forskningsavdelingen: Vegard Arnhoff


Photo: Shutterstock

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Tlf: 67 23 00 00Faks: 64 96 50 01
E-post:  

Besøksadresser:

NMBU Veterinærhøgskolen
Campus Ås
Universitetstunet 3
1430 Ås
Campus Adamstuen
Ullevålsveien 72
0454 Oslo

[Kontakt NMBU]   [Presse]   [Kart Campus Ås]   [Kart Campus Adamstuen]