Forskningsfinansiering (ny)

Forskningsfinansiering kan søkes fra mange forskjellige regionale, nasjonale, nordiske og internasjonale kilder. NMBU har også interne finansieringsmuligheter som omfatter bl.a infrastruktur og TVERRforsk-ordningen. 

Se menyen for mer informasjon om interne og eksterne finansieringsordninger.

Forskningsavdelingen bistår i arbeidet med å finne og søke til ulike finansieringskilder.

    

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Tlf: 67 23 00 00Faks: 64 96 50 01
E-post:  

Besøksadresser:

NMBU Veterinærhøgskolen
Campus Ås
Universitetstunet 3
1430 Ås
Campus Adamstuen
Ullevålsveien 72
0454 Oslo

[Campus Ås: Kart bygninger Kart adkomst]  [Campus Adamstuen: Kart bygninger
[Kontakt NMBU]  [Presse]