På disse sidene finnes informasjon for deg som er interessert i å søke EU-midler; utlysninger, formelle opplysninger om NMBU til bruk i søknader, administrativ støtte etc. (vi er i prosess med å oppdatere sidene).

Eu Horizon 2020 framework programme

Universitetes nettsider om Horisont 2020 er under utvikling, her finner du lenker til de viktigste eksterne nettsidene

Postdoktor Phil Pope

NMBU-forsker får Starting Grant fra European Research Council (ERC).

EU forskning ved NMBU

Kontakt NMBUs EU team