Forskningen ved NMBU

NMBU skal være et forskningsintensivt universitet som fremmer fri og uavhengig forskning.

Grunnforskning, anvendt forskning og en forskningsbasert utdanning er ryggraden i NMBU. Forskning som frambringer ny kunnskap og innsikt fra mange områder innenfor bl.a. miljøvitenskap, teknologi, veterinærmedisin, biovitenskap og samfunnsfag. 

NMBU har påtatt seg et spesielt ansvar for forskning som kan møte de store globale spørsmålene knyttet til miljø, bærekraftig utvikling, bedre folke- og dyrehelse, klimautfordring, fornybare energikilder, matproduksjon «fra jord og fjord til bord» og areal- og ressursforvaltning. NMBU har ca. 700 forskere og ca. 600 doktorgradsstudenter.

Forskningsinstitusjonene på Campus Ås og NMBU utgjør til sammen et internasjonalt konkurransedyktig forsknings- og utdanningsmiljø innenfor biovitenskap som skaper ny faglig synergi og nye tverrfaglige tilnærmingsmåter.

Vår forskning er forankret i NMBUs strategi 2014-2018

NMBUs forskning foregår ved instituttene og forskningssentrene ved NMBU.

NMBU ble opprettet 01.01.2014 etter en sammenslåing av Norges veterinærhøgskole (NVH) og Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) på Ås. Fram til 2019 vil universitetet ha to campus, NMBU Ås og NMBU Adamstuen i Oslo. Nye bygg vil bli tatt i bruk på Ås i 2019 og all virksomhet på Adamstuen vil flyttes til Ås.

NMBU har sterke forskningshistoriske røtter. Den delen av universitetet som ligger på Ås ble i sin tid etablert som «Den høiere landbrukshøyskolen på Ås» i 1859 og har siden den gang vært en viktig forsknings- og utdanningsinstitusjon. NMBU Adamstuen ble i etablert som Norges Veterinærhøgskole (NVH) på Adamstuen i Oslo i 1936 og har hatt ansvar for veterinærutdanning og veterinærmedisinsk forskning i Norge.  

Forskningsinstitusjonene på Campus Ås og NMBU utgjør til sammen et internasjonalt konkurransedyktig forsknings- og utdanningsmiljø innenfor biovitenskap som skaper ny faglig synergi og nye tverrfaglige tilnærmingsmåter.

 

  
Campus Adamstuen                          Campus Ås

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Tlf: 67 23 00 00Faks: 64 96 50 01
E-post:  

Besøksadresser:

NMBU Veterinærhøgskolen
Campus Ås
Universitetstunet 3
1430 Ås
Campus Adamstuen
Ullevålsveien 72
0454 Oslo

[Kontakt NMBU]   [Presse]   [Kart Campus Ås]   [Kart Campus Adamstuen]