Ph.d.-utdanning (forskerutdanning)

Ph.d.-utdanningen ved NMBU har som mål å utdanne selvstendige forskere på internasjonalt nivå i samspill med nasjonale og internasjonale forskningsmiljøer

NMBU har ca 600 ph.d.-studenter, og i 2013 var det over 100 (32 på Adamstua, 71 på Ås) som disputerte for ph.d.-graden.

 


Om ph.d.-utdanningen (se egne websider for ph.d.-utdanningen ved Veterinærhøgskolen)

 

Disputaser/ Doktorgrader

 

Photo:

NMBU

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Tlf: 67 23 00 00 Faks: 64 96 50 01
   
Besøksadresser:  
Campus Ås
Universitetstunet 3
1430 Ås
Campus Adamstuen
Ullevålsveien 72
0454 Oslo

[Kontakt NMBU]   [Presse]   [Kart Campus Ås]   [Kart Campus Adamstuen]