Forskerutdanning (Ph.d.)

Ph.d.-utdanningen ved NMBU har som mål å utdanne selvstendige forskere på internasjonalt nivå i samspill med nasjonale og internasjonale forskningsmiljøer. NMBU har to ph.d.-programmer, ett på Campus Adamstuen og ett på Campus Ås, og har tilsammen ca, 500 ph.d.-kandidater.

  

  

Sider

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Tlf: 67 23 00 00Faks: 64 96 50 01
E-post:  

Besøksadresser:

NMBU Veterinærhøgskolen
Campus Ås
Universitetstunet 3
1430 Ås
Campus Adamstuen
Ullevålsveien 72
0454 Oslo

[Campus Ås: Kart bygninger Kart adkomst]  [Campus Adamstuen: Kart bygninger
[Kontakt NMBU]  [Presse]