Forskerutdanning - Ny forskrift

NMBU har vedtatt nye forskrifter for ph.d.-graden og dr. philos-graden som trer i kraft 1. januar 2015.

Doktorgradsutdanningen ved NMBU er treårig og fører frem til graden philosophiae doctor (ph.d.).

NMBU har i desember 2014 vedtatt ti h.d.-program, ett ph.d.-program ved hvert av instituttene ved campus Ås og ett ph.d.-program ved campus Adamstuen.

NMBU har tilsammen ca 500 ph.d.-kandidater.

NMBU tilbyr også den frie doktorgraden - dr. philos.

  
Campus Adamstuen                          Campus Ås

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Tlf: 67 23 00 00Faks: 64 96 50 01
E-post:  

Besøksadresser:

NMBU Veterinærhøgskolen
Campus Ås
Universitetstunet 3
1430 Ås
Campus Adamstuen
Ullevålsveien 72
0454 Oslo

[Campus Ås: Kart bygninger Kart adkomst]  [Campus Adamstuen: Kart bygninger
[Kontakt NMBU]  [Presse]