Forskerutdanning

NMBU har vedtatt nye forskrifter for ph.d.-graden og dr. philos.-graden som trådte i kraft 1. januar 2015.

Doktorgradsutdanningen ved NMBU er treårig og fører frem til graden philosophiae doctor (ph.d.).

NMBU har ti  ph.d.-programmer:

Ved Fakultet for miljøvitenskap og teknologi:

  • Realfag og teknologi
  • Miljøvitenskap
  • Naturforvaltning

Ved Fakultet for samfunnsvitenskap:

  • Økonomi og administrasjon 
  • International Environment and Development studies
  • Samfunnsutvikling og planlegging

Ved Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap:

  • Veterinærvitenskap
  • Husdyr- og akvakulturvitenskap
  • Biovitenskap
  • Plantevitenskap

Campus Ås                            Campus Adamstuen

      

NMBU har tilsammen ca 550 ph.d.-kandidater.

  

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Tlf: 67 23 00 00Faks: 64 96 50 01
E-post:  

Besøksadresser:

NMBU Veterinærhøgskolen
Campus Ås
Universitetstunet 3
1430 Ås
Campus Adamstuen
Ullevålsveien 72
0454 Oslo

[Campus Ås: Kart bygninger Kart adkomst]  [Campus Adamstuen: Kart bygninger
[Kontakt NMBU]  [Presse]