Forskningsfinansiering (ny)

Forskningsfinansiering kan søkes fra mange forskjellige regionale, nasjonale, nordiske og internasjonale kilder. NMBU har også interne finansieringsmuligheter som omfatter bl.a infrastruktur og forskermobilitet. 

Se menyen for mer informasjon om interne og eksterne finansieringsordninger.

Forskningsavdelingen bistår i arbeidet med å finne og søke til ulike finansieringskilder.

    

Published 20. mars 2014 - 15:03 - Updated 10. mars 2015 - 11:34

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, NMBU

Tlf: 67 23 00 00Faks: 64 96 50 01
E-post:  

Besøksadresser:

NMBU Veterinærhøgskolen
Campus Ås
Universitetstunet 3
1430 Ås
Campus Adamstuen
Ullevålsveien 72
0454 Oslo

[Campus Ås: Kart bygninger Kart adkomst]  [Campus Adamstuen: Kart bygninger
[Kontakt NMBU]  [Presse]