Finansiering

Horisont 2020

Horisont 2020 er EUs viktigste instrument for finansiering av forskning og innovasjon. Programmet vil løpe i perioden 2014-2020 og har et budsjett på ca. 80 milliarder euro.

Eksterne finansieringsmuligheter

NMBU har som mål å øke den eksterne finansiering fra både nasjonale og internasjonale kilder. Forskningsavdelingen bistår deg i arbeidet med å finne finansieringsmuligheter.

Interne støtteordninger for forskere og forskning

NMBU har ulike interne støtteordning for forskere og forskning. Forskningsavdelingen forvalter midler på vegne av universitetet.