Emnet ikke funnet

Dette emnet fant vi ikke. Det kan ha endret emnekode. Forsøk gjerne søket under, og søk på navn istedenfor emnekode.

(Store bokstaver)
Emnekodesorter i synkende rekkefølge Emnenavn Undervises på Studiepoeng
AKVFIS06 Akvamedisin og fiskesykdommer NO 6
ALMSYKDL Allmenn sykdomslære NO 21
ANAFYS07 Anatomi og fysiologi NO 36
AOS120 Markedsføring NO 5
AOS130 Innføring i organisasjonsteori NO 5
AOS230 Organisasjons- og ledelsespsykologi NO 5
AOS233 Strategiske prosesser og beslutningstaking EN 10
AOS234 Studenter i ledelse - Spesialkurs for tillitsvalgte studenter NO 10
AOS237 Foretaksstrategi NO 10
AOS240 Samfunnsvitenskapelig metode NO 5
AOS320 Institusjonelle perspektiver på organisasjoner NO 5
AOS331 Ledelse og HRM NO 10
AOS332 Dynamisk strategi EN 10
AOS335 Organisasjoner i endring NO 10
AOS336 Omdømmeledelse NO 5
AOS340 Kvalitativ metode NO 5
APL100 Introduksjon til profesjonsstudiene i By- og regionplanlegging og Eiendomsfag NO 5
APL102 Arealplanlegging, introduksjonsemne NO 5
APL103 By- og regionplanleggingens historie og fagtradisjon NO 15
APL240 Miljø og planlegging, del 1 NO 5
APL241 Miljø og planlegging del 2 5
APL250 Lokal planlegging NO 15
APL260 Store europeiske byer NO 5
APL307 Kvantitativ metode EN 5
APL330 Planteori fordypning NO 10
APL350 Prosjektutvikling og prosjektgjennomføring NO 15
APL360 Regional planlegging NO 15
APL405 Rammer for PhD-studiet EN, NO 5
APL406 Akademisk skriving, publisering og formidling EN, NO 5
APL407 Kvantitativ metode EN 5
APL415 Vitenskapsteori i by- og regionplanlegging, landskapsarkitektur og arealforvaltning EN 5
AQB200 Generell avl EN 10
AQB270 Akvakultur - avl og genetikk EN 5
AQF200 Primærproduksjon - akvakultur og fiskeri EN 7.5
AQF210 Marine næringsmiddelressurser, prosessering og teknologi EN 7.5
AQF220 Sjømat, trygghet og helseeffekter EN 7.5
AQF230 Sjømat, styring av forsyningskjede, miljø og ressurser EN 7.5
AQN251 Generell akvakultur - ernæring EN 10
AQN350 Akvakultur ernæring EN 10
AQP211 Produksjonsteknikk i akvakultur EN 10
AQP350 Planlegging og design av intensive fiskeoppdrettsanlegg EN 10
AQQ253 Produktkvalitet Akvakultur EN 5
AQT251 Laboratoriekurs i internasjonal akvakultur, del 1 EN 5
AQT252 Laboratoriekurs i internasjonal akvakultur, del 2 EN 5
AQT254 Grunnleggende akvakulturteknikk EN 5
AQUAMT10 Master's degree thesis NO 60
AQX200 Introduksjon til kinesisk akvakultur EN 5
AQX251 Generell akvakultur - dyrevelferd og helse hos oppdrettsfisk EN 10
AQX350 Akvakultur spesialkurs EN 5
BIN210 Introduksjon i bioinformatikk NO 10

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Tlf: 67 23 00 00Faks: 64 96 50 01
E-post:  

Besøksadresser:

NMBU Veterinærhøgskolen
Campus Ås
Universitetstunet 3
1430 Ås
Campus Adamstuen
Ullevålsveien 72
0454 Oslo

[Campus Ås: Kart bygninger Kart adkomst]  [Campus Adamstuen: Kart bygninger
[Kontakt NMBU]  [Presse]