HFX130D Husdyrbiologi og -produksjon/ Modul D - Etologi

Emneansvarlige: Erling Thuen, Bjarne Olai Braastad
Medvirkende: Inger Lise Andersen
Studiepoeng: 5
Institutt: Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
Undervises i periode: Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/ vurdering i høstparallellen.
Første gang 2010H
Fortrinnsrett:
Emnets innhold: Modul D. November (5 studiepoeng): Etologi Modulen tar for seg de viktigste begreper innen etologi, samt de tematisk viktige grunnpilarene innenfor fagområdet. Det gis forelesninger og kollokvium over temaene: Adferdsgenetikk, atferdsfysiologi, atferdsmekanismer og atferdutvikling, kommunikasjon, termoregulering, motivasjon og læring. adferdsbehov, dyrevelferd og adferdsforstyrrelse. Modulen avsluttes med en tre timers skriftlig eksamen med karakterregel: A-F. 
Læringsutbytte:
Læringsmåter: Forelesninger over temaene: Dyras næringsbehov og formidlenes næringsverdi, fôrmidlenes kjemiske sammensetning, utnytting og tap av energi og næringsstoffer under fordøyelsen og etter absorpsjonen. Energi- og proteinutnyttelse i ulike husdyrproduksjoner.
Læringsstøtte: -
Pensum: -
Forutsatte forkunnskaper:
Obligatorisk aktivitet: -
Eksamen: 3 timers skriftlig eksamen. Karakterregel  A-F.
Merknader: -
Normert arbeidsmengde: 150 timer
Opptakskrav: GSK
Overlapp: -
Undervisningstid: -
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): Ingen kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: Skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, NMBU

Tlf: 67 23 00 00Faks: 64 96 50 01
E-post:  

Besøksadresser:

NMBU Veterinærhøgskolen
Campus Ås
Universitetstunet 3
1430 Ås
Campus Adamstuen
Ullevålsveien 72
0454 Oslo

[Campus Ås: Kart bygninger Kart adkomst]  [Campus Adamstuen: Kart bygninger
[Kontakt NMBU]  [Presse]