HFX130C Husdyrbiologi og -produksjon/ Modul C - Vitenskapelig prosess

Emneansvarlige: Laila Aass
Medvirkende: Inger Lise Andersen, Gunnar Klemetsdal
Studiepoeng: 5
Institutt: Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
Undervises i periode: Emnet har undervisning i mars-april
Første gang 2010H
Fortrinnsrett: -
Emnets innhold: Vårparallell (5 studiepoeng): Vitenskapelig prosess. Studentene skal gå gjennom prosessen med å skrive en vitenskapelig rapport, fra formuleringer av problemstillinger/hypoteser, innsamling og vurdering av egne data, bearbeiding av innsamlede data ved hjelp av enkel statistikk, til framstilling og diskusjon av resultatene i lys av relevant litteratur. Modulen går i vårparallellen med  teori, øvinger og innsamling av data, noen forelesninger og veiledningsbasert undervisning.  Datainnsamling og beskrivelse skal benyttes til å lage en poster samt et abstrakt/sammendrag som skal leveres i forbindelse med posterpresentasjonen. Poster og sammendrag blir evaluert med en felles karakter: A-F. Muntlig presentasjon vil også bli tillagt vekt. 
Læringsutbytte: Emnet skal gi i studentene grunnleggende forståelse av det biologiske grunnlaget for et bærekraftig husdyrhold.
Læringsmåter: -
Læringsstøtte: -
Pensum: -
Forutsatte forkunnskaper:
Obligatorisk aktivitet: -
Eksamen: Poster og sammendrag blir evaluert med en felles karakter: A-F. Muntlig presentasjon vil også bli tillagt vekt.
Merknader: -
Normert arbeidsmengde: 150 timer
Opptakskrav: GSK
Overlapp: -
Undervisningstid: -
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, NMBU

Tlf: 67 23 00 00Faks: 64 96 50 01
E-post:  

Besøksadresser:

NMBU Veterinærhøgskolen
Campus Ås
Universitetstunet 3
1430 Ås
Campus Adamstuen
Ullevålsveien 72
0454 Oslo

[Campus Ås: Kart bygninger Kart adkomst]  [Campus Adamstuen: Kart bygninger
[Kontakt NMBU]  [Presse]