GEO310 Paleomiljø og klimaendringer

Emneansvarlige: Mona Henriksen
Medvirkende: Jon Ytterbø Landvik
Studiepoeng: 10
Institutt: Institutt for miljøvitenskap
Frekvens: År med oddetall
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser: Minimum 5.
Undervises i periode: Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen, .
Første gang 2008H
Fortrinnsrett: -
Emnets innhold: Emnet tar opp de dramatiske endringene i jordens fysiske og biologiske miljø på geologiske tidsskala. Det fokuseres på utviklingen både på lavere og høyere breddegrader. Studentene skal lære om pressfaktorer og de kreftene som styrer varige klimaendringer, innvirkningen klimaendringer har på det fysiske og biologiske miljøet, samt få en forståelse av hvor følsomt miljøet er for forandring i fremtiden. Emnet inneholder forelesninger og seminarer med aktuelle forskningsartikler som tar opp disse spørsmålene.
Læringsutbytte: Studentene skal tilegne seg en forståelse av de naturlige endringene som har funnet sted i jordens fysiske og biologiske miljø i den nyere geologiske fortid.
Læringsmåter: Forelesninger, seminarer, gruppearbeid, innleveringer.
Læringsstøtte: -
Pensum: Lærebok og vitenskapelige artikler.
Forutsatte forkunnskaper: GEO100 og GEO210 eller tilsvarende.
Obligatorisk aktivitet: -
Eksamen: Innleveringer: 50%. Slutteksamen, skriftlig: 50%. Begge eksamesdeler må være bestått.
Merknader: -
Normert arbeidsmengde: 300 timer.
Opptakskrav: Realfag
Overlapp: -
Undervisningstid: Seminarer og forelesninger: 24 t
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): Ingen kalkulator. Spesifiserte andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Tlf: 67 23 00 00Faks: 64 96 50 01
E-post:  

Besøksadresser:

NMBU Veterinærhøgskolen
Campus Ås
Universitetstunet 3
1430 Ås
Campus Adamstuen
Ullevålsveien 72
0454 Oslo

[Campus Ås: Kart bygninger Kart adkomst]  [Campus Adamstuen: Kart bygninger
[Kontakt NMBU]  [Presse]