GEO310 Paleomiljø og klimaendringer

Emneansvarlige: Mona Henriksen
Medvirkende: Jon Ytterbø Landvik
Studiepoeng: 10
Institutt: Institutt for miljøvitenskap
Frekvens: <p>År med oddetall</p><p><br/><br/><br/><br/></p>
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
Minimum 5.
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.
Første gang 2008H
Emnets innhold:
Emnet tar opp de dramatiske endringene i jordens fysiske og biologiske miljø på geologiske tidsskala. Det fokuseres på utviklingen både på lavere og høyere breddegrader. Studentene skal lære om pressfaktorer og de kreftene som styrer varige klimaendringer, innvirkningen klimaendringer har på det fysiske og biologiske miljøet, samt få en forståelse av hvor følsomt miljøet er for forandring i fremtiden. Emnet inneholder forelesninger og seminarer med aktuelle forskningsartikler som tar opp disse spørsmålene.
Læringsutbytte:
Studentene skal tilegne seg en forståelse av de naturlige endringene som har funnet sted i jordens fysiske og biologiske miljø i den nyere geologiske fortid.
Læringsmåter:
Forelesninger, seminarer, gruppearbeid, innleveringer.
Læringsstøtte:
-
Pensum:
Bradley, R.S. 2015: Paleoclimatology. Reconstructing Climates of the Quaternary. 3rd edition. Academic Press, Oxford. ISBN: 978-0-12-386913-5. Vitenskapelige artikler.
Forutsatte forkunnskaper:
GEO100 og GEO210 eller tilsvarende.
Obligatorisk aktivitet:
En innleveringsoppgave.
Eksamen:
Innleveringer: 40%. Slutteksamen, skriftlig: 60%. Begge eksamesdeler må være bestått.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:

300 timer.

Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
-
Undervisningstid:
Seminarer og forelesninger: 24 t
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): Ingen kalkulator. Spesifiserte andre hjelpem.
Eksamensdetaljer:
  • L-1Langsgående vurderingMappevurderingMappeeksamen2008H2008HØSTJJ30A - E / Ikke bestått12120ORDNJIngen kalkulator. Spesifiserte andre hjelpem.201512201512Ordinær eksamen
  • L-2En skriftlig prøveSkriftlig eksamenEksamen2008H2008HØST3 TimerJJ30A - E / Ikke bestått05K05K0KONTJJ12120ORDNJIngen kalkulator. Spesifiserte andre hjelpem.201512201512Ordinær eksamen
: L, Langsgående vurdering, Mappeeksamen, 2008H, 2008HØST, J, 30, A - E / Ikke bestått, 05K05K0KONTJJ12120ORDNJ, Ingen kalkulator. Spesifiserte andre hjelpem., 201512201512Ordinær eksamen

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, NMBU

Tlf: 67 23 00 00Faks: 64 96 50 01
E-post:  

Besøksadresser:

NMBU Veterinærhøgskolen
Campus Ås
Universitetstunet 3
1430 Ås
Campus Adamstuen
Ullevålsveien 72
0454 Oslo

[Campus Ås: Kart bygninger Kart adkomst]  [Campus Adamstuen: Kart bygninger
[Kontakt NMBU]  [Presse]